Конференция „Език и познание“

 

lang

 

 

12  - 13 март 2016 г., 9.00 ч.
Заседателна зала 1, Ректорат

Събитието се организира от Катедра „Философия“ при Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и е предназначена за за преподаватели, изследователи и студенти. Конференцията на тема "Език и познание" ще се проведе на 12 и 13 март 2016 г. в Заседателна зала 1 в Ректората на СУ.

Програма на конференцията

Конференцията се посвещава на паметта на Мила Ганева, студентка по философия в СУ, активно работила по проблемите на езика, съзнанието и познанието.

Езикът е безспорно много важен инструмент на социалното учене, гарантирайки разпространението, запазването и натрупването на знанието в обществото. Влияе ли той обаче върху индивидуалното учене? Зависи ли възприятието и паметта от езика? Какво е отношението между мислене и език? Не е ли дори съзнанието езиков конструкт, както твърди американският психолог Дж. Джейнс, например? Само обоснованото истинно убеждение ли е знание? Как културата и социалните условия въздействат върху връзката между език и познание? Тези и други въпроси очертават приблизително темите на конференцията.

Организаторите на конференцията канят всички, интересуващи се от скицираната по-горе проблематика, да участват. Докладите ще бъдат публикувани в сборник.

Организационен съвет на конференцията: проф. дфн Анета Карагеоргиева, проф. дфн Русен Русенов, гл. ас. д-р Димитър Иванов, докторант Боян Василев, представител на Факултетния студентски съвет.