ДО

        ПРОФ. АННА-МАРИЯ ТОТОМАНОВА -

        РЪКОВОДИТЕЛ НА

     КАТЕДРАТА ПО КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА НА  

                                   СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

          „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

 

 

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН  АДРЕС

 

С прискърбие научихме вестта за кончината на проф. Донка Петканова - учен от голяма величина и учител на много поколения български и чуждестранни медиевисти, между които и не малко вече утвърдени полски специалисти. Тя ще остане в съзнанието на тези, които е обучавала, напътствала и подкрепяла, не само като първи и дългогодишен ръководител на Катедрата по кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски", автор на стойностни научни трудове, книги и учебници, но и като пример за академична добронамереност и заразителен човешки оптимизъм.

Позволете ми от името на Ръководството и преподавателския състав на Института по славянски филологии на университета „Адам Мицкевич" в Познан да изразя нашата почит към паметта на проф. Донка Петканова. Присъединяваме се към тези, които днес ще си вземат с нея последно сбогом.

 

ДЪЛБОК ПОКЛОН!             Zhelinski                                             

 

 

 

23 март 2016 г.,

Познан