Конкурс за най-добра езиковедска книга

 

pen3

 

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетният съвет при Факултета по славянски филологии обявява конкурс за най-добра езиковедска книга, издадена в периода 2014 г. – 2016 г.

 

В конкурса могат да участват със свои монографии  български автори от цялата страна. Предложенията, придружени с екземпляр от номинираната книга, следва да бъдат предадени в Деканата на ФСлФ (каб. 230, Ректорат) до 30 април 2016 г.

 

Очакваме Вашите предложения!