gramotaФондация „Блага Димитрова”

и

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”


обявяват конкурс за еднократна стипендия на името на Блага Димитрова за летния семестър на учебната 2015/2016 г.


Стипендията е предназначена за студенти на ФСФ, които имат постижения в областта на литературното творчество, превод на литературни текстове от славянски езици и литературоведски разработки.

 Необходими документи:

1.  Молба свободен текст

2. CV

3.  Академична справка

4. Копия от публикациите


Документите се подават в Деканата на Факултета по славянски филологии до 30.04.2016 г.