Среща за представяне на магистърските програми на ФСлФ

 

SU Diplomi

 

 

На 1 септември 2016 г. от 17 часа в Зала 1 на Ректората ще се проведе информационна среща за магистърските програми, предлагани от ФСлФ. На срещата ще присъстват ръководителите на програмите, които ще имат готовност да отговарят на въпроси от страна на интересуващите се.

 

 

Прием в магистърски програми на Факултета по славянски филологии

 

Дати за събеседвания за прием в магистърските програми на ФСФ