Премиера на книгата

„Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“

на Сирма Данова

 

kraliat

Имаме удоволствието да ви поканим на представянето на книгата на Сирма Данова „Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“ (Изд. Парадигма, 2016). Заповядайте на 27 октомври (четвъртък) в Литературен клуб „Перото“ от 18.30 ч.

 

Книгата ще представят доц. Миряна Янакиева (ИЛ, БАН) и проф. Милена Кирова (СУ).

 

Книгата на Сирма Данова поставя ново начало в осмислянето на българския модернизъм и творчеството на Пенчо Славейков. Както по-късно Фернанду Песоа, Славейков е автор, съзнателно разрояващ своя писателски "аз". Тази културна хетеронимия у Славейков е инструмент за утвърждаването на автономността на твореца, който "работи в настоящето", учленявайки го от предходното (нерядко използвайки неговите ресурси). Сирма Данова фокусира вниманието си върху въпроса за модернизма и неговия диалог с миналото, обогатявайки съществено представите ни за тази продуктивна среща. От нейната книга до нас достига един по-нюансиран образ на Славейков и едно по-остро  прозрение  за сложността на неговата позиция в българския канон - сложност, която, както справедливо отбелязва авторката, самият Славейков активно търси и произвежда. Книгата на Данова е написана на език, който удържа замисъла и условностите на научната монография, но отива и отвъд тях, окуражавайки читателя да започне да разбира и приема рисковете и удоволствията на мисленето за литературата.

Галин Тиханов 

 

 

Сирма Данова е доктор по филология и преподавател по възрожденска литература в

СУ „Св. Кл. Охридски“.