movies 

 

Лекция на проф. Шон Хоумър (АУБ) на тема "The Founding Trauma of National  Identity in the Films of Milcho Manchevski" ("Основополагащата травма на  националната идентичност във филмите на Милчо Манчевски")

23 ноември, 17:15 ч.
Библиотечно-информационен център по британистика и американистика, Ректорат,
Централно крило, ет. 5

Събитието се организира от магистърската програма "Литература, кино и визуална култура" към Факултета по славянски филологии и катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии, и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".