Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”

обявява

НОВА СЕСИЯ ЗА КАНДИДАТУРИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

за събития в периода февруари – юни 2017 година

 sesija

 

Културният център на Софийския университет обявява нова сесия за кандидатури за събития в областта на културата и изкуството – изложби на визуално и пластично изкуство, театрални представления, съвременен танц и пърформанс, музикални концерти, филмови прожекции и литературни четения; както и на инициативи от диапазона на академичните дисциплини и форми: конференции, семинари, дискусии, кръгли маси, открити лекции, уъркшопи и др. Селекцията на подадените предложения се осъществява от Културния съвет към Центъра, който изготвя културната програма за академичния семестър и предлага за одобрение от Ректора на Софийския университет.

Спрямо одобрените проекти Културният център безвъзмездно се ангажира с: техническа и организационна помощ при осъществяването на събитията в рамките на програмата си (вкл. зала, техника и техническо лице), подготовка на рекламни материали (информационни съобщения и плакати) и разпространението им до широк кръг медии, университетски среди и други културни организации. Условията на партньорството се конкретизират с всяка одобрена организация/група/артист, според спецификата на проекта и възможностите на Центъра да го реализира в рамките на университетските пространства и на академичната година.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Концепция на събитието (с включени технически изисквания, предпочитан период и място на реализиране)

  • Кратка биография на участниците

    *За предложения от организации/колективи, които не са част от академичната общност на СУ – прибавете и кратко описание на организацията и дейността й  (до 3 параграфа).

  • Партньори на проекта (ако има такива)

  • Представителни визуални и други материали (задължителни при предложения за изложби)

 


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 20 януари 2017 год.

на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.