zografou

 

 

Публична лекция на гл. ас. д-р Димитър Пеев на тема

 

"Животът на преп. Паисий Хилендарски в светлината на нови документи",

 

на 8.05.2018 г. (вторник) от 17.00 ч., ауд. 124

 

Заповядайте!