Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2024

 

 

ЛЯТНА СЕСИЯ:

 

17.06.2024 г. – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ

 /понеделник/    ЕЗИК (за специалност Славянска филология);

 

24.06.2024 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

/понеделник/     И ЛИТЕРАТУРА (за специалност Славянска филология) - 10 ч., 160 ауд.;

 

10.07.2024 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

/сряда/              БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА,

                         СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

11.07.2024 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за специалностите

/четвъртък/       Българска филология, Балканистика и Славянска филология)

 

Съобщение за студентите, които ще защитават дипломни работи на 11.07.24 г.

Дати за консултации за държавни изпити - лятна сесия 2024 

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

10.09.2024 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 

 /вторник/         СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;

                        ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за Българска филология)

 

20.09.2024 г. – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

/петък/                                                                                                   

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация