Преподавателска мобилност през учебната 2023-2024 година

 

 

Уважаеми колеги,

Международен отдел и Факултетът по славянски филологии обявяват конкурс по програма „Еразъм+” за попълване на 10 места за преподавателска мобилност през учебната 2023-2024 година. Мобилността трябва да обхваща до 5 дни  (без събота и неделя). Трябва да се предвидят и 2 дни - за път). По-дълъг престой е възможен за сметка на пътуващия.

Съгласно общоуниверситетските изисквания, критериите са както следва:

Критерии за допустимост и селекция на кандидатите:

  • Кандидатът трябва да е преподавател в Софийския университет;
  • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния Еразъм договор;
  • Приоритетно се одобряват преподаватели, които съдействат активно за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;
  • Приоритетно се одобряват преподаватели, които не пътуват по други международни договори.

 

За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:

- когато мобилността им е съществена част от учебната програма на приемащата институция,

- които имат разработени дисциплини на чужд език и са заявили готовност да обучават чуждестранни Еразъм студенти;

При повече кандидатури и набиране на равен брой точки с приоритет ще бъдат одобрявани преподаватели, които през последните 5 (пет) години са ползвали по-малко мобилности.

Заявления за кандидатстване по приложения образец, придружени с покана от приемащия университет (или електронно писмо от координатора по програмата в университета-партньор), се подават в Деканата на ФСФ (229 кабинет) в срок до 10 октомври 2023 г.

Актуално действащите договори са представени в допълнителна таблица.

 

Оценка на кандидатурите при изпълнение на горните критерии:

Допълнителни критерии:

Точки

1. Работа с Еразъм студенти

До 4 т.

2. Приемане на Еразъм преподаватели от университети-партньори

До 3 т.

3. Координатор/контактно лице по договора

До 2т.

4. Административна работа по програма „Еразъм+”

1 т.

                                    Общо

10 т.

 

За повече информация можете да се обръщате към координатора по програма „Еразъм+” на Факултета по славянски филологии проф. дфн Амелия Личева.

 

Актуално действащи договори

Заявление за участие с цел преподаване