СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ

vtuНА ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

организира

БАЛКАНИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Велико Търново, 14-15 април 2011 г.


 

Уважаеми колеги,

Каним ви да участвате в периода от 14 до 15 април 2011 г. в БАЛКАНИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 1135 години от рождението на св. Иван Рилски и 1330 години от основаването на Дунавска България.

1. Конференцията ще се проведе в Ректората на Великотърновския университет.

2. Темите на участниците, с кратко резюме /до 300 думи/, трябва да бъдат заявени до 20 март 2011 г.

3. Заявки за участие се приемат на e-mail: balk.conference@abv.bg

4. Устните презентации на текстовете не бива да бъдат по-дълги от 15 минути.

5. Разходите за командироване са за сметка на участниците. Такса правоучастие не е предвидена.

 

Подробна информация за програмата на конференцията ще бъде оповестена след получаване на вашите заявки.

 

Формуляр за участие

 

*Забележка. Идеята на конференцията е да обхване широк творчески спектър - история, литература, езици, фолклор и др.