VENIA DOCENDI

 

 

Доцент д-р Надежда Стоянова

от Катедрата по българска литература на Факултета по славянски филологии ще изнесе публична академична лекция на тема:

Опити със свободата. Жестове и текстове на Атанас Далчев след 1944 г.

 

27 ноември 2023 г. от 18 часа в Първа заседателна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.