Покана за

ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ

 

на сп. COLLOQUIA COMPARATIVA LITTERARUM,

vol. 4/ 2018

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

На 30 октомври 2018, вторник, от 12.00 ч.

Заседателна зала 1 на Ректората.

 

Среща с редколегията, с автори в броя и със студенти от специалност Балканистика, които изучават Сравнително литературознание.