Uncategorised

 

 

 

ПОКАНА

 

Фондация „Проф. д-р Максим Младенов“ – Общество за изследване на българската народна реч

и

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

научна конференция на тема:

ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

В памет на проф. дин Боряна Велчева по случай 90 години от рождението ѝ

 

 

Уважаеми колеги,

Каним Ви да участвате в предстоящия научен форум, който ще се проведе на 6, 7 и 8 октомври 2022 г. в Софийския университет (София, бул. „Цар Освободител“ 15).  Научните изложения  могат да бъдат ориентирани към следните тематични области:

 

  • История на българския език
  • Съвременен български език
  • Българска диалектология
  • Съпоставително и балканско езикознание
  • Антропологична лингвистика и ономастика

 

Очакваме Вашите заявки (заглавие, резюме и ключови думи) до 15.09.2022 г. на  адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в издания на Факултета по славянски филологии.

 

От Организационния комитет

 

 

 

COMPARING THE EWL AND NGSL-S 1.2 VOCABULARY

 AND ITS ENGLISH PROFILE LEVELS DISTRIBUTION

 

Nikolay Shindarov

Sofia University “Saint Kliment Ohridski”

 

При создании образовательного контента для обучения английскому языку для начинающих учителя иногда полагаются на корпуса, базированные на частотности лексики. Однако также важно учитывать уровни CEFR, связанные с лексикой. Несмотря на свою высокую частотность и широкий охват, некоторые слова могут оказаться слишком сложными для успешного изучения начинающими. Английский лексический профиль (2015) связывает слова с определенным уровнем CEFR. В настоящем исследовании сравниваются лексические элементы из корпусов EWL (Dang and Webb 2016: 153–167, 188–195) и NGSL-Spoken 1.2 (Browne, Culligan 2017), а также их дистрибуция в соответствии с английским лексическим профилем. Результаты показывают, что примерно 25% всех слов относятся к уровням от B1 до C2, что означает, что они могут создавать трудности для начинающих. Большинство лексических единиц включено в оба корпуса. Что касается их дистрибуции согласно английскому лексическому профилю, различия между двумя корпусами незначительны, но NGSL–S – это корпус, который включает больше слов, относящихся к уровням A1–A2, и меньше слов, относящихся к уровням B1–C2.

 

When creating EFL content for beginners, teachers sometimes rely on frequency-based corpora. However, taking into account the CEFR levels associated with vocabulary is also important. Some words, even though frequently encountered, can turn out to be too complex for successful acquisition by beginners. The English Vocabulary Profile (English Vocabulary Profile 2015) associates words with a certain CEFR level. The current research compares the vocabulary entries of EWL (Dang and Webb 2016: 153–167, 188–195) and NGSL–Spoken 1.2 (Browne, Culligan 2017) corpora and their English Profile level distribution. The results show that approximately 25% of all words were identified as B1–C2 level, which implies that they might cause difficulties for beginners. The majority of vocabulary entries was shared by both corpora. In terms of English Profile level distribution, the differences between the two lists were insignificant, but NGSL–S was clearly the corpus with more A1–A2 and less B1–C2 words.

 

Key words: Language learning apps, EFL vocabulary, English Profile, EWL, NGSL

moodle-logo

 

 

Важно съобщение!

Курсовете в moodle, които се виждаха от сайта на Факултета по славянски филологии

са преместени на университетския сайт, където са събрани електронните курсове и на другите факултети.

 

Новият адрес е:

http://elearn.uni-sofia.bg/course/category.php?id=5


Електронните курсове са изцяло запазени с изключение на онези, при които не е въведено никакво съдържание.

За да разглеждате или редактирате съдържание в системата moodle на новия адрес, е необходимо отново да се регистрирате.


Стъпките на регистрацията са следните:

- влизате в elearn с потребителското си име и парола от системата СУСИ4

- активирате акаунта си в elearn, добавяйки информация, като следвате указанията на системата


Преподавателите, които искат да редактират старите си курсове или да създават нови курсове, трябва да се обърнат към администратора на сайта Ружа Мускурова, за да получат отново права за въвеждане на съдържание. Можете да пишете на администратора на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ако не сте регистрирани в СУСИ4 или не знаете как да направите това, можете да се обърнете към администратора за СУСИ4 Емилиян Николов - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (тел. 9308 387)

 

 


 

 

 

CALL FOR PAPERS

 

Along the Periphery of Literature: Memory and Uses

 

 

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to an academic conference “Along the Periphery of Literature: Memory and Uses”.  It will be held from 4 to 5 November 2019 in the New conference room and Hall 1 of Sofia University St. Kliment Ohridski.

 The main thematic areas are:

  • Theoretical and historical aspects of the marginal literature: authors, genres, works, interpretative directions.
  • Uses and misuses of literary memory. Literary and critical discourses. Ideological contexts.
  • Literature and Culture in the Periphery: national dialogues and global politics.

 

The languages of the conference are: Bulgarian, English and Russian. 

 

We are looking forward to your applications until October 15, 2019. Please, send them to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The papers will be published in 2020.

 

Application form

 

There is no conference fee. Participants attending the conference are expected to cover their travel, food and accommodation expenses.

 

 

Organizing Committee: Assoc. Prof. Noemi Stoichkova, PhD

Senior Asst. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD

Vladimir Ignatov, PhD

versita_logo

 

Versita launches Versita Open, an Open Access Portal for Scholarly Journals

 

2010-09-27

Versita today announced the launch of Versita Open, where publishers of scholarly journals can choose an open access model and services that best serve their needs. Versita Open has already attracted over 200 journals across numerous disciplines and expects to publish 500 journals in the near future.


Versita Open (www.versitaopen.com) is an Open Access (OA) platform, which does not impose any open access model on participating journals owned by universities, institutes and societies. Some of them raise funding from article processing charges (“author pays” model), while most are funded by the universities, institutes and societies which own them (“publisher pays” model).


Commenting on the new venture, Jacek Ciesielski, the CEO of Versita says: “Most of the OA advocates did not realize that what they promoted was already widespread among scholarly journals. Our research shows that about 80% of scholarly electronic journals are so called UOA, unintentional open access journals. Their publishers are either not prepared to sell electronic subscriptions or the quality is not good enough. If they try, they often do not cover their costs with the revenues paid by libraries or authors. Therefore, all UOA journals are funded by the universities, institutes and societies that own them”, Ciesielski concludes.


Within the new service, Versita Open provides publishers with the world’s leading e-publishing technology solutions such as MetaPress and Editorial Manager, instead of open source or internal systems. “Versita not only provides them with the technology, but also performs all publishing functions such as journal production, marketing and distribution”, said Dawid Cecula, Business Manager for Versita Open.