In memoriam

Проф. Иван Куцаров (1942-2019)

 

На 31 януари 2019 г. след кратко боледуване почина проф. дфн. Иван Куцаров.

Роден през 1942 г. в Бургас, той завършва специалност „Славянска филлогия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Професор (от 1995 г.) по български език в ПУ "Паисий Хилендарски", а в периода 2003 – 2011 г. е ректор на Пловдивския университет.

Проф. Иван Куцаров има фундаментален принос в лингвистични области като морфология на съвременния български книжовен език, по-специално темпорална и модална система на българския глагол; функционална граматика - с акцент върху теорията на граматичните и функционално-семантичните категории; история на славистиката и българистиката, и преди всичко на лингвистичната славистика и българистика.

Автор е на близо 200 научни и научнопопулярни публикации - монографии, учебници, учебни помагала, сборници, студии, статии, бележки и научни съобщения, рецензии, отзиви и други.

Проф. Иван Куцаров ще остане завинаги в сърцата на своите студенти, ученици, колеги и приятели.

 

Поклон пред паметта му.

 

Факултет по славянски филологии,

СУ „Св. Климент Охридски“