Зимна изпитна сесия - 2019/2020 уч. г.

 

Катедра по славянско езикознание

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

10.02.2020

Чешка фил.

6.02.2020

Украинска фил.

154

10.00ч.

Славянска

филология

Увод в славянската филология –  първи курс

проф. дфн Н. Иванова

13.02.2020

154

10.00

Славянска

филология

Увод в слав. фил. –  I к. Н. Иванова

/полска фил./

проф. дфн Н. Иванова

11.02.2020

154

10.00

Славянска

филология 

Увод в слав. фил. –  първи курс /сръбска и хърватска филология/

проф. дфн Н. Иванова

8.02.2020

154

10.00

Славянска

филология

Увод в слав. фил. –  I к.  словашка филология

проф. дфн Н. Иванова

7.02.2020

109

9.00

Славянска

филология

Практически сръбски и хърв. език – I курс 

–   гл. ас. Р. Стефчева

20.01.2020

109

9.00

Славянска

филология

Правоговор и правопис на сръбски и хърватски език

лектори  Б.Васич и А. Сучец

27.01.2020

149

10.00

Славянска филология

Практически полски език –първи курс –

гл. ас. д-р В.Делева,  гл.ас. д-р Ж.Станчева

24.01.2020

 

149

14.00

Славянска

филология 

Правоговор и правопис на полския език  -

гл. ас. д-р В. Делева

4.02.2020

9.00

160Б

Славянска филология

Практически чешки език – първи курс

проф. дфн М. Младенова,   гл. ас. С. Стойчев, лектор Е. Коваржова  

 

4.02.2020

 

160 Б

Славянска

филология 

Чешки правоговор и правопис  – първи курс

–проф. дфн М. Младенова,   гл. ас. С. Стойче

10.02.2020

10.00

каб. 428, бл. 1

Славянска

филология

Практически украински език  - първи курс

Доц. д-р А. Стаменова, хон. ас. д-р Л. Желева

 

10.02.2020

13.00

каб. 428, бл. 1

Славянска

филология

Украински правоговор и правопис

ас. д-р Л. Желева

21.01.2020

8.15

17 бл. Студентски град

Славянска

филология

Практически словашки език

първи курс

гл.ас.д-р  Д. Иванова първи курс

21.01.2020

13.00

17 бл. Студентски град

Славянска

филология

Правоговор и правопис на словашкия език първи курс

доц. д-р  В. Панайотов 

27.01.20220

9.00

109

Славянска

филлогия

Практически сръбски и хърватски - II к.

гл. ас. д-р  Р. Стефчева,

21.01.2020

9.00

109

Славянска

филология

Комуникативни умения на сръбски и хърватски език  втори курс

лектори  Б.Васич и А. Сучец

29.01.2020

10.00

149

Славянска

филология

Практически  полски език – втори курс –

Гл. ас. д-р Ж.Станчева, хон. ас. д-р М.Виларова

23.01.2020

13.00

15.00

 

Славянска

филология

Работа с текст на полския език и

Комуникативни умения на полския език-II к.

Ас. Аугусто Ечевери

Ж.Павлович А.Ечевери

23.01.2020

8.15ч.

17 бл.

Славянска филология

Практ. слов. език – II курс Комуникативни умения на слов. език – лектор, Работа с текст

гл.ас. д-р Д. Иванова, лектор Й. Павлович

 

27.01.2020

9.00.

160Б

Славянска

филология

Практически чешки език –втори курс

– гл. ас.д-р С.Стойчев, гл.ас.д-р М. Радичева

на уговорена с преподвателя дата

 

 

Славянска

филология

 Комуникативни умения на чешкия език – лектор Е.Коваржова

лектор Е.Коваржова

22.01.2020

10.00

154к.

Славянска

филология

Практически украински език – втори

гл. ас. д-р В. Колев и  гл. ас д-р Павлина Мартинова

22.01.2020

14.00

154

Славянска

филология

Комуникативни умения на укщраинския език– втори курс

гл. ас. д-р  Владимир Колев

23.01.2020

14.00

428 к. бл.1

Славянска

филология

Работа с текст на украинския език – втори курс

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова

според уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Съвременен слав. език – фонетика и фонология на  сръбския и хърватския  език

доц. д-р Ничка Бечева

28.01.2020

9.00

160Б

Славянска

филология

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  чешкия език

гл. ас.  д-р  С.Стойчев

14.02.2020

10.00

149

Славянска

филология

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  полския език -  втори курс

Гл. ас. д-р  В. Делева

29.01.2020

9.30

17 бл. Ст. град

Славянска

филология

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  словашкия език –

доц.  д-р  В. Панайотов

23.01.2020

10.00

428 к. бл.1

Славянска

филология

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  украинския език

 гл. ас. д-р Павлина Мартинова

24.01.2020

10:30

109

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на сръбския и хърватския език – трети курс 

 гл.ас- д-р М. Стефанов

 25.01.2020

 13.00

 160Б

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на чешкия език – трети курс –

 доц. д-р Цв. Аврамова

23.01.2020

10.00

149

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на полския език – трети курс

– гл. ас. д-р Ж.Станчева

на  уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на слов. език – според уговорена с преподавателя дата

 

27.01.2020

10.00

428 к.,1 бл.

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на украинския език – трети курс 

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова

12.02.2020

10:30

154

Славянска

филология

Историческа граматика  на сръб. и хърв. език и хърв. език 

дфн Н. Иванова, гл. д-р М.Стефанов

4.02.20220

9.00

154

Славянска

филология

Историческа граматика  на чешкия език

Проф. дфн М.Младенова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Историческа граматика  на полския език – четвърти курс

проф. дфн И.Гугуланова

28.01.2020

9.30

17 бл. Ст.град

Славянска

филология

Историческа граматика  на  словашкия език

доц. д-р В. Панайотов

30.01.2020

10.00

159

Славянска

филология

Историческа граматика  на украинския език –

доц. д-р А.Стаменова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

История на сръб.  и хърв. книж.език   пети курс

проф. дфн  Н. Иванова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

История на чешкия книжовен език

гл. ас. д-р Е.Македонска

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

История на словашкия книжовен език 

хон.пр. доц. Д. Вакарелска

На уговорена спреподавтеля дата

 

 

Славянска

филология

История на украинския книж.език   пети курс

доц. д-р А. Стаменова

24.01.2020

12:00

109

Славянска

филология

Стилистика на сръбския и хърватския език- пети курс

гл. ас. д-р М. Стефанов

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Стилистика на полския език –  пети курс

доц. д-р Д. Денчева

31.01.2020

 13.00

 160Б

Славянска

филология

Стилистика на чешкия език – V

доц. д-р Ц. Аврамова  - пети курс

12.02.2020

14.00

153

Славянска

филология

Стилистика на украинския език –  пети курс

хон. ас. д-р Л. Желева

на  уговорена с  преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Втори славянски език  -полски език за украинисти  -

ас. М. Тодорова

на уговорена с  преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Втори славянски език – чешки за словакисти

 гл. ас. д-р Е. Македонска

на уговорена с  преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Втори славянски език – словашки за бохемисти

 ас. д-р В. Иванов

20.01.2020

14.00

149а

Славянска

филология

Втори славянски език – украински за полонисти – четвърти курс

хон. ас. д-р Л. Желева

20.01.2020

14.00

439к. бл.1

Славянска

филология

Практически украински език седма част – пети курс

гл. ас. д-р П. Мартинова и гл. ас. д-р Владимир Колев

13. 02. 2020

10. 00

149

Славянска

филология

История на полския кн. език

доц. д-р Диляна Денчева

29.01.2020

 10.30

 150 каб.

Славянска

филология

Съпоставително славянско словообразуване – пети курс СФ

доц. д-р Ц. Аврамова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Практика на превода на  полския език

доц. д-р Д.  Денчева

24.01.2020

13.00

154

Славянска

филология

Практика на превода на  чешкия език

доц. д-р. Р. Железарова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Практика на превода на  словашкия език

 

13.02.2020

14.00

153

Славянска

филология

Практика на превода на  украинския език – пети курс

хон. ас. д-р Лилия Желева

24.01.2020

12.00

154

Славянска

филология

 Теория на превода – пети курс

доц. д-р Р. Железарова

20.01.2020

9.00

159

Българска филология

СИД – сръбски и хърватски език  за българисти БФ – първи курс  

хон. пр.

Н. Радованова 

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Българска филология

СИД  - чешки език за българисти

гл. ас. д-р М. Радичева

22.01.2020

9.00

160Б

Славянска

филология

Лексика  и фразеология на чешкия език – първа част трети курс чешка филология

гл. ас. д-р С. Стойчев

21.01.2020

12.30

154

Славянска филология

Лексика и фразеология на украинския език – трети курс

хон. ас. д-р Лилия Желева

20.01.2020

9.00ч

Втори фонетичен кабинет

Славянска филология

Лексика и фразеология на сръбски и хърватски език  трети курс

Лектори  Б. Васич и А.Сучец

18.01.2020

9.00

154

Славянска филология

Славянска древност – магистърски курс

Проф. дфн М. Младенова

 

Катедра по славянски литератури

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

30.01.2020

 

12:00

156

Славянска филология

Украинистика

Исторически и културни реалии на Украина  -първи курс

хон.пр. доц.д-р Лидия Терзийска

 

27.01.2020

10.00

150

Славянска филология

Чешка и словашка

Исторически и културни реалии на Чехия и  Словакия  - I курс

хон. пр. проф.

д-р В .Пенчев

29.01.2020

10.30

109

Славянска филология

Сръбска и хърватска

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия и Словения – I курс

хон. пр.  доц. д-р Л. Миндова

8.02.2020

11.00

149

Славянска филология

Полонистика

Исторически и културни реалии на Полша - I курс

проф. дфн К. Бахнева

10.02.2020

10.30

150

Славянска филология

История на славянските литератури – първа част, втори курс 

доц.д-р А. Бурова,

гл. ас. д-р Славея Димирова

30.01.2020

14:00

156

Славянска филология

Украинистика

История на украинската литература – трета  част  - IV курс

хон.пр. доц. д-р Лидия Терзийска,

гл.ас.д-р Владимир Колев

30.01.2020

11:00

156

Славянска филология

Украинистика

История на украинската литература – първа  част -  трети  курс

хон.пр. доц. д-р Лидия Терзийска,

гл.ас.д-р Владимир Колев

28.01.2020

10.00

156

Славянска филология

Бохемистика

История на чешката литература – част  първа - трети курс чешка филология

доц. д-р Д. Григоров

29.01.2020

10.30

156 к.

Славянска филология

Бохемистика

История на чешката литература  - трета част, четвърти курс

доц. д-р А. Бурова, ас. Т. Георгиева

29.01.2020

14.00

149

Славянска филология

История на полската литература – част  първа- трети курс  

проф. дфн К. Бахнева

д-р К. Кокинова

27.01.2020

14.00

149

Славянска филология

История на полската литература – част  трета- IV курс  

проф. дфн К. Бахнева

д-р К. Кокинова

31.01.2020

12.00

156

Славянска филология

сръбски  и хърватски

История на сръбската и хърватската литература - първа част – трети курс  

доц. д-р И. Христова и гл. ас. д-р Е.Дараданова

29.01.2020

12.00

156

Славянска филология

сръбски  и хърватски

История на сръбската, хърватската и словенската литература -  трета част – IV курс

доц. д-р И. Христова и гл. ас. д-р Е.Дараданова

24.01.2020

10.00

156к.

Славянска филология

словакистика

История на словашката литература – първа част,  трети курс, слов. филология

 гл. ас. д-р Славея Димитрова,  ас. Т. Бончева  -

31.01.2020

10.00

156

Славянска филология

словакистика

История на словашката литература – част  трета - IV курс, слов. филология

доц. д-р Добромир Григоров

24.01.2020

10.00

156к.

Славянска филология

Магистърски литературоведски  семинар /изработване на магистърска теза/  пети курс 

гл. ас.д-р С. Димитрова

23.01.2020

10.00

156

Славянска филология

Утопии и антиутопии в славянските литератури – маг. литер. курс пети курс

доц. д-р Д. Григоров 

10.02.2020

10.30

156 к.

Славянска филология

Най – нови славянски литератури  - специалност СФ /Магистърска литературоведска специализация/

доц. д-р А.Бурова

10.02.2020

10.30

150

Славянска филология

История на славянските литератури първа част,  втори курс

доц. д-р А. Бурова, гл. ас.

д-р С. Димитрова