П О К А Н А

 

На 22 НОЕМВРИ 2022, ВТОРНИК, от 16.00 ч. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“

 

СРЕЩА на АВТОРИ и ЧИТАТЕЛИ на сп. COLLOQUIA COMPARATIVA LITTERARUM, бр. 7 / 2022

 

С участието на студенти от специалност Балканистика

 

Сайт на списанието:

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

От екипа на списанието

 

Покана за участие в новия брой на сп. "Colloquia Comparativa Litterarum"