Факултетът по славянски филологии и Катедрата по кирилометодиевистика ви канят на представяне на книгите:

 

Охридски миней. Първа част - от Искра Христова-Шомова

Охридски миней. Втора част - от Искра Христова-Шомова

Твърдина на православието. Прослава на св. Наум Охридски - от колектив от Катедрата по кирилометодиевистика 

 

9 юни 2023 г., 18 ч., Първа заседателна зала, Ректорат