Международно социолингвистическо дружество - София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

 

София 1504

Бул. Цар Освободител 15

Факултет по славянски филологии

тел. 9308368

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

 

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество има честта да Ви покани за участие в Десетата конференция по социолингвистика на тема:

 

ЕЗИКЪТ И СОЦИАЛНИЯТ ОПИТ.

 

Дата на провеждане: 10 и 11 април 2010 г. (събота и неделя).

Място на провеждане: Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Допълнително ще Ви съобщим подробности за началния час на откриването и за реда на изнасяне на докладите и научните съобщения.

 

Условия:

  1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация,  в която работят.
  2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.
  3. Таксата е в размер  на 30 лева (за студенти, докторанти и пенсионери – 5 лв.).
  4. Организационният комитет на конференцията предвижда докладите да са по 20 минути, т.е. не повече от 8 стандартни страници (30 р. по 60 знака), а за научните съобщения – до 5 стр., т.е. 12 минути. Няма да бъдат приемани доклади и научни съобщения, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.
  5. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката”, Х том, посветен на 70-годишнината на акад. Михаил Виденов.
  6. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2010 г. и за предходни години.
  7. Срок за изпращане на заявките – 1 март 2010 г., на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или до Организационния комитет на посочения горе адрес.   (заявка за участие)
  8. Работни езици на конференцията – български и английски.

 

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет:

Доц. д-р Ангел Ангелов - председател

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Красимир Стоянов

Ст. пр. д-р Павлина Кънчева

Ст. пр. д-р Катя Исса

 

 

От организационния комитет