СИД: ТЕХНИКИ НА ПИСАНЕТО

Летен семестър, учебната 2015/2016 г.

 

 

СИД-ът е методически. Признава се за придобиване на педагогическа правоспособност.

 

Време, място: вторник, 16.00 ч, 247 А.

Записване – до 08.03.2016 г. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Лектор: Проф. д-р Владимир Атанасов

 

/продължителност – 30 часа/

 

 

Анотация: Курсът запознава с основните аспекти на писането, писмените жанрове и критическото мислене в контекста на литературно-образователната комуникация и културната идентичност. Върху конкретни казуси от историята на писмото се интерпретира разбирането за литература, стил, образование, публична реч, творчество. Техниките на писане са разгледани в контекста на интелектуалното действие, критиката, киното, театъра и речевите модели в гражданското общество.

 

ПРОГРАМА

 1. Писането като интелектуалното действие.
 2. Словесност – език – писмо – текст – творба. Интерпретациите.
 3. Епическо писане – „Панчатантра”, „Илиада”.
 4. Библейското послание – „Евангелие на Йоана“.
 5. Средновековното писмо – „За Буквите”, „Шестоднев”, апокрифът.
 6. Ренесансът и писмото – „Декамерон”, „Кентърбърийски разкази”.
 7. Романтическото писмо – „Мадам Бовари”, „Франкенщайн”.
 8. Модернистична игра – „Портретът на Дориан Грей”, „Де профундис”, „Изобретателят”.
 9. Писмата на любовния дискурс – „Великият Гетсби“, „Любовникът на лейди Чатърли“.

10. Мемоарът – „Смъртта е непотвърден слух”,„Чувство за непоносимост”.

11. „Женско” писане – „Афродита“ (Алиенде), „Синята брада“ (Нотомб).

12. Литературно образование и писане.

13. Критическо мислене, творческо писане – есе, интерпретативно съчинение.

14. Тетър, кино, публичност.

15. Писане и говорене в политически контекст.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Атанасов, Вл. и др. Отговор на литературен въпрос. С., 1998.
 2. Атанасов, Вл. Техники на писането. С.2000
 3. Барт, Р. Въображението на знака. С., 1991
 4. Барт, Р. Разделението на езиците. С., 1995.
 5. Барт, Р. Фрагменти на любовния дискурс. С., 1997.
 6. Бланшо, М. Литературното пространство. С., 2000.
 7. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. С., 1997.
 8. Гадамер, Х.-Г. Актуалност на красивото. С., 2000.
 9. Дельоз, Ж. Различие и повторение. C., 1999.

10. Дерида, Ж. Позиции. 1993.

11. Добрева, Е, Савова, И. Проблеми на изграждането на текста. С., 1990.

12. Еко, У. Как се пише дипломна работа. С., 1999.

 1. Еко, У. Изповедите на младия романист. С. 2014.

14. Литература и образование (сборник). С., 1999.

15. Маклуън, М. & E. Закони на медиите. С., 1995.

16. Общуване с текста (сборник). С.,1992.

17. Остин, Дж. Как с думи се вършат неща. С., 1996.

18. Кинг, С. За писането. Мемоари на занаята. С., 2006.

19. Новакович, Й. Курс по творческо писане. С., 2009, 2011.

20. Рикьор, П. Конфликтът на интерпретациите, С., 2000.

21. Рикьор, П. От текста към действието, С., 2000.

22. Рикьор, П. Прочити. С., 1996.

23. Тейлър, Ч. Безпокойството на модерността. С., 1999.

24. Тодоров, Цв. Семиотика. Риторика. Стилистика. С., 2000.

25. Фрай, Н. Великият код. Библията и литературата. С. 1993.

26. Фуко, М. Археология на знанието. С., 1996.

27. Фуко, М. Думите и нещата. С., 1993.

28. Хабермас, Ю. Философия на езика. С., 1999.

29. Хьойзинха, Й. Homo Ludens, C., 2000.

30. Уд, Джеймс. Как действа литературата. С., 2010.

31. Яус, Х. Р. Исторически опит и литературна херменевтика. С., 1998

 

REFERENCES

Caywood, C. & Overing. G., Teaching Writing: Pedagogy, Gender, and Equity, NY, Publishing: State University of New York Press, Albany, 1987.

Cunningham, V. Reading After Theory. Blackwell: Oxford. 2002.

Dawson, P. Creative Writing and the New Humanities. London/New York: Routledge, 2005.

Eagleton, T. After Theory. Basic Books: Cambridge, MA, 2003.

Kroll, J. & Harper, G. (eds) Research Methods in Creative Writing. Palgrave MacMillan: London, 2012.

Gehle, Q, Rollo, D. Writing Essays. A Proces of Aproach. New York, 1987.

Falla, J. The craft of fiction. Aber Publishing, Abergale, UK, 2011.Freiman, M. “Crossing the Boundaries of the Discipline: A Post-colonial Approach to Teaching Creative Writing in the University” , 2001.

Johnson, B. The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rethoric of Reading. New York, 1980.

Norris, Ch. Deconstruction: Theory & Practice. 1982.

Pirrie, D. How to Write a Critical Essays. London & New York, 1990.

Ramce, A. Techniques in Tiching Writing. Oxford, 1983.

Trzeciak, J & Mckawy. Study Skills for Academic Writing. New York, 1994.