fond sclogo3

    en png  

       russian   

             

ПОКАНА

 

Уважаеми колеги,   

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема „Литература и техника”, която ще се проведе на 9-10 март 2018 г. в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

Тематичните полета на конференцията са:

Литературни рефлексии върху техническите открития на модерността.

Българската литературна модерност и техниката.

Културологични и философски измерения на техниката в епохата на модерността.

Авангард и техника.

Литературата за деца и юноши и техниката.

 

Работните езици на конференцията са: български, английски и руски.

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с кратко резюме) до 31. януари 2018 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Предвижда се докладите от конференцията да бъдат публикувани в сборник до декември 2018 г., поради което крайният срок за предаване на докладите в писмен вид ще бъде 16. март 2018 година.

 

Няма такса участие. От участниците в конференцията се очаква сами да поемат своите разходи за път, храна и нощувки.

 

Формуляр за участие

 

Научната конференция се провежда в рамките на проект на ФНИ за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература”, ДМ 10/1 от 13. дек. 2016 г. - https://bglitertech.com/

 

tehnika

Екип: гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Андрей Ташев, гл. ас. д-р Сирма Данова, д-р Владимир Игнатов, докт. Мария Русева