uni fall

 

П О К А Н А

 

            Уважаеми колеги,                                                                                  en png

 

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Четиринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 26 до 28 април 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на тема

 

Стереотипът в славянските езици, литератури и култури

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

 

I.  Езикознание

Заявките да се изпращат на адрес:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Литературознание

III. Kултурология

IV. Aнтропология

V. Фолклористика

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.       

 

Такса правоучастие – 60 лв. Разходите за път и пребиваване се поемат от участниците.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. За печат ще се приемат текстове с обем до 22000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

 

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

            Заявките изпращайте до 31.01. 2018 г.     

 

Заявка за участие

 

 

Организационен комитет:                                       Програмен комитет:

проф. дфн Бошко Сувайджич (Сърбия)                    доц. д-р Цветанка Аврамова

проф. дфн Звонко Ковач (Хърватия)                         доц. д-р Диляна Денчева

проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия)                    гл. ас. д-р Росица Стефчева

проф. дфн Луциан Суханек (Полша)                         гл. ас. д-р Емилия Македонска

проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия)                    гл. ас. д-р Владимир Колев

проф. дфн Панайот Карагьозов (България)              гл. ас. д-р Диана Иванова

доц. дфн Маргарита Младенова (България)            ас. Тиха Бончева

                                                                                      Боряна Цветкова

                                                                                      Кристиян Янев

                                                                                      Лилия Желева

                                                                                      Велимира Божилова

 

 

Ръководител на Катедрата                                       Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                       по славянски литератури:

доц. д-р Албена Стаменова                                     доц. д-р Ина Христова

София, 20.10.2017 г.