Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

ПОКАНА

за участие в научна конференция

„Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“

 

English 

 

Уважаеми колеги,                                                                  

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна конференция на тема „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“, която ще се проведе на 26–27 ноември 2020 г. онлайн

Тематичните полета на конференцията са:

  • Литературните поредици (библиотеки/колекции): български, славянски, балкански, европейски и световни
  • Литературните поредици като антологийна/антологична форма
  • Забравените поредици и запомнените книги
  • Забравени имена: издателства, съставители, редактори
  • Литературните поредици в маргиналията на научния дискурс

 

Не се предвижда такса за участие.

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с резюме до 10 реда) до 31 октомври 2020 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Конференцията е част от изпълнение на продължението на проект „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (80-10-60 от 13.04.2020), финансиран от НИС на СУ.

 

Организатори: доц. д-р Ноеми Стоичкова

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

д-р Владимир Игнатов