АНТРОПОЛОГИЯ НА КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

 

Курсът предлага общо въведение в антропологията на киберпространството. Изследваните до момента кибер реалии като общности и идентичности в Интернет, социални мрежи и просоциално поведение, кибер фолклор и изкуство, дигитално изкуство и медии, политическо участие, както и политически мобилизации и кибер революции, дигитален и кибер бизнес, кибер престъпления и наблюдение, виртуални граници и йерархии в Интернет се разглеждат в рамките на курса. Киберпространството се разглежда като специфичен терен, към който трябва да се подходи с различна методология. Антропологията на кибрерпространството е предствена като една от възможните съвременни гледни точки към обществените процеси и глобализацията.