Филмовата адаптация в югославското кино (1945-1990)

Едносеместриален курс

 

Преподавател: гл. ас. д-р Гергана Дончева

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът има за цел да изгради конкретна представа за развитието и спецификите на филмовата адаптация в някогашната югославска кинематография: основни постижения, автори, проблеми и естетически търсения, характерни за общото филмово наследство на страните от постюгославското културно пространство. Важен акцент ще бъде поставен върху ролята и значението на филмовата адаптация в сложния социален и политически контекст от епохата на социализма и „иронично-коригиращата” функция на тези творби в контекста на югославското и балканското кино. 

Очаквани резултати:

Студентите ще познават представителни за втората половина на ХХ век творби на югославското кино и техните литературни основи. Те ще придобият умения за тяхното интерпретиране и сравняване в контекста на известните им вече световни модели и класически образци.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Югославското кино: исторически и социални аспекти, съвременни дебати за неговото наследство и рецепция.

2

2.

Статутът на романа в югославската литература.

2

3.

Адаптация или екранизация? Терминологични уточнения. Мястото на филмовата адаптация в историята на югославското кино.

2

4.

Първи опити за кинематографично адаптиране на романи, създадени преди Втората световна война: проблеми, естетически търсения.

2

5.

Изграждане на нова национална митология. Появата на партизанския  жанр. Значението на „военните спектакли” като специфична поджанрова форма.

2

6.

Епохата на Съпротивата във филмовите адаптации, заснети въз основа на исторически военни романи: „Далече е слънцето” (1953), „Сам” (1959)

2

7.

Филмовата адаптация в контекста на „черната вълна”: Живойн Жика Павлович – „Довиждане до следващата война” (1980).

2

8.

Филмови адаптации въз основа на романи, създадени след края на Втората световна война: „Червени класове” (1970), ”Ролята на моето семейство в световната революция”, „Червеният кон” (1981)

2

9.

Адаптации на романи на съвременна проблематика. „Подривната” функция на тези адаптации и тяхната социална рецепция в СФРЮ.

2

10.

Политически (зло)употреби с филмовата адаптация: „Майстора и Маргарита” (1972), реж. Александър Петрович, „Нож” (1999), реж. Мирослав Лекич.

2

11.

Култовият статут на филма „В лапите на живота” (1984), реж. Райко Гърлич, по романа на Дубравка Угрешич „Щефица Цвек в лапите на живота”.

2

12.

80-те години на ХХ век – времето на най-значимите постижения на югославската филмова адаптация: творбите на Сърджан Каранович и Слободан Шиян.

2

13.

Основни характеристики и тенденции в развитието на филмовата адаптация в югославското кино от 40-те до 80-те години на ХХ век.

2

14.

Филмови адаптации въз основа на драматургични произведения: кратък обзор.

2

15.

Творчеството на Душан Ковачевич и мястото му в югославското кино.

2

 

Семинарни упражнения

Тема:

Хорариум

1.

Cinema Comunisto на Мила Турайлич – въведение в югославското кино

1

2.

Югославия и нейните най-значими романисти

1

3.

Въобразяването на историята?

1

4.

 Втората световна война като основополагащ мит в историята на СФРЮ

1

5.

 Изтокът усвоява Запада – уестърнът преработен в соцмодел

1

6.

 „Далече е слънцето” и „Сам” – естетическа концепция, проблеми и аналогии

1

7.

Ключовото значение на „черната вълна” и приноса на Живойн Павлович за развитието на югославското кино

1

8.

Критичният поглед към миналото – какво се случи?

1

9.

 Проблемите на настоящето: нови герои и нови проблеми

1

10.

„Майстора и Маргарита”, интерпретиран в руската и сръбската кинематография.

1

11.

Дубравка Угрешич в югославската литература и мястото й в киното

1

12.

Сърджан Каранович и Слободан Шиян – специфики и индивидуални търсения

1

13.

Адаптацията в югославското кино: кой, защо и как интерпретира?

1

14.

Театърът и киното – щастлив брак по югославски?

1

15.

Душан Ковачевич – драматургът, съблазнен от киното

1

 

Изпит       

Изпитът се състои в написване на курсова работа по тема, избрана от студента и свързана с учебното съдържание на курса и нейното представяне и обсъждане.

 

Библиография

 1. Найденова, Вера. Екранизацията... вечен спор? Наука и изкуство: София, 1992
 2. Beja, Moris. Film and Literature: An Introduction. New York: Longman Inc., 1979
 3. Đurović, Ratko. O problemima ekranizacije književnih dela, Beograd: Institut za film, 1969
 4. Horton, Andrew and Magretta Joan. Modern European Filmmakers and the Art of Adaptation, New York: Frederic Ungar, 1981
 5. Milinković, Dragan. Literatura u jugoslovenskom filmu, U: Materijali sa Simpoziuma XIV Festivala filmskog scenarija, avgust 1990
 6. Miloradović, Goran. Lepota pod nadzorm, Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 7. Munetić, Ranko. Jugoslovenski filmski slučaj, Split: Marjan film, 1980
 8. Seger, Linda. The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film, New York: Henry Holt, 1992
 9. Sinyard Neil, Filming Literature: The Art of Screen Adaptation, Croom Helm, 1992
 10. Volk, Petar. Istorija jugoslovenskog filma, Beograd: Institut za film, 1986
 11. Vučetić, Radina. Koka-kola socijalizam: Amerikanizacija jugoslovenske popularne culture šezdesetih godina XX veka, Beograd: Službeni glasnik, 2012.

 

Филмография

 1. Софка (1948) по романа на Бора Станкович, реж. Александър Вучо
 2. Далече е слънцето (1953) по романа на Добрица Чосич, реж. Радош Новакович
 3. Червени класове (1970) по романа на Иван Потърч, реж. Живойн Жика Павлович
 4. Ролята на моето семейство в световната революция (1971) по романа на Бора Чосич, реж. Бахрудин-Бата Ченгич
 5. Майстора и Маргарита (1972) по романа на Михаил Булгаков, реж. Александър Петрович
 6. Венецът на Петрия (1980) по романа на Драгослав Михайлович, реж. Сърджан Каранович
 7. Довиждане до следващата война (1980) по романа на Витул Зупан, реж. Живойн Жика Павлович
 8. Червеният кон (1981) по романа на Ташко Георгиевски, реж. Столе Попов
 9. Как систематично бях унищожен от идиот (1983) по романа на Мома Димич
 10. В лапите на живота (1984) по романа на Дубравка Угрешич, реж. Райко Гърлич
 11. Маратонците тичат почетна обиколка (1982) по комедията на Душан Ковачевич, реж. Слободан Шиян
 12. Балкански шпионин (1984) по комедията на Душан Ковачевич, реж. Божидар Николич
 13. Cinema Komunisto (2010), реж. Мила Турайлич.