Американската драма в киното

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Корнелия Славова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Целта на курса «Американската драма в киното» е да запознае студентите с развитието на американската драма през ХХ век по линия на  жанрови характеристики, стил, тематика, театрални стилове.

            В семинарите се работи с класически произведения на американската драма и техните сценични и филмови адаптации. Целта е студентите да анализират изучаваните произведения не само като примери на драматичното изкуство и като литературни произведения, но и като културни артефакти в публичната арена на театъра и филмовото изкуство.

            В курса са предвидени посещения на театрални постановки на американски пиеси на Софийска сцена, както и проекти, свързани с интерпретация на сценични и филмови адаптации.

            В лекционния курс на дисциплината «Американската драма в киното» се разискват проблеми, свързани с трансформациите на драматичния текст при театралните постановки и филмирането, ролята на цензурата във филмовата индустрия, връзката със социалния и културен контекст на създаване и рецепцията на драматичното и филмовото изкуство.

Предварителни изисквания:

Добро владеене на английски език.

Очаквани резултати:

Анализираните постановки и филмови адаптации се очаква да развият творческия потенциал на студентите, както и практическите им умения за интерпретация на текст и образ, и писане на художествена рецензия.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1

Въведение в теориите за драма: Видове адаптация на текст

2

2

Провинстаун Плейърс – началото на американската драма. Експресионистичната драма на Сюзан Гласпъл - „Дреболии”

2

3

Модернистката драма през 20-те години на ХХ век. Юджин О Нийл на сцената и на екрана – „Дългият път на деня към нощта” Началото на американското кино.

2

4.

Цензура и политика: „Лисичетата” на Л. Хелман.

 

2

5.

Цензура и критика: драмата и филмовите адаптации на Тенеси Уилямз: трите адаптации на „Котка върху горещ ламаринен покрив” на Т. Уилямс в САЩ и Източна Европа

2

6

Социални и политически конфликти на сцената и екрана през 40-те и 50-те години: социалната драма на Артър Милър и нейните филмови адаптации.

2

7

Крахът на илюзиите и театърът на абсурда. Кой се страхува от Едуард Олби: Театралните постановки и филмовата версия на „Кой се страхува от Вирджиния Улф”

2

8

Разчупване на табутата и Американският „Оупън Театър”. Сам Шепард (драматург, актьор, музикант и поет)

2

9

Феминистка драма: канон, стил, проблематика Уенди Уосърстайн („Хрониките на Хайди”)

2

10

Ролята на реализма в съвременната драма/ театър: Марша Норман („Лека нощ, мамо”) Феминистки теории за зрителя – Лора Малви и Джил Долан

2

11

История и музика: афро-американската съвременна драма „Пианото” от Огъст Уилсън. Ролята на музиката в драмата и киното

2

12

Травмата на 90-те години на сцената и екрана: Маргарет Едсън „Уит”

2

13

Постмодерната американска драма: Джон Гуер „Шест степени на разделеност” , Тони Кушнър „Ангели в Америка”

2

14

Новата естетика, автопърформънс: Сюзан-Лори Паркс, Дъг Райт

2

15

Обобщение. Постмодерното синтетично изкуство

2

 

Библиография

Основна:

Glaspellр Trifles 1916, in Heath Anthology, II ed, II vol, p 1169.

Lillian Hellman, The Little Foxes (1939)

E.O’Neill, Long Day’s Journey into Night  (1941) Norton, III ed., II vol p.1302

T.Williams, A Streetcar Named Desire (1947)

Albee, Who’s Afraid of V.Woolf (1962)

A.Miller, Death of a Salesman (1949) Anth.2

Sam Shepard, Fool For Love (1988)

Norman, ‘night, Mother (1983)

Ntozake Shange, For colored girls who have considered suicide (1975)

John Guare, Six Degrees of Separation (1990)

August Wilson, Fences (Norton Anthology, II volume, IVth edition)

Tony Kushner, Angels  in America  1991

Suzan-Lori, Parks Topdog/Underdog 2002

Doug Right, I’m My Own Wife, 2004

 

Допълнителна:

Murphy, Brenda. The Cambridge Companion to American Women Playwrights, Cambridge UP, 1999.

Roudane, Matthew (ed). The Cambridge Companion to Sam Shepard, Cambridge UP, 2002.

Berkowitz, Gerald. American Drama of the 20th Century. Longman, 1992.

Krasner, David. American Drama 1945-2000, Blackwell Publishers, 2006.

Wetmore, Kevin (ed.) Suzan-Lori Parks: A Casebook, Routledge 2007.

Slavova, Kornelia. The Gender Frontier in Sam Shepard’s and Marsha Norman’s Drama, Polis, 2002.

Slavova, Kornelia. The Traumatic Re/Turn of History in Postmodern American Drama, Sofia University Press, 2010.

Zander Brietzke American Drama in the Age of Film, University of Alabama Press, 2007.