bg rech newРедакционна колегия: Надежда Сталянова (главен редактор), Андрей Бояджиев, Владислав Миланов, Неда Павлова, Василка Алексова, Георги Митринов, Радост Железарова.

 

Списание „Българска реч“ е списание за езикова култура и езикознание и в него публикуват своите научни приноси учени лингвисти от България и от чужбина. Списанието се нарежда достойно сред емблематичните за Факултета по славянски филологии издания като Литературата, Съпоставително езикознание, Literra et Lingua, Colloquia Comparativa Litterarum (Списание за сравнително литературознание и балканистика) и Годишника на Факултета по славянски филологии.

 

 

 

Сайт на списанието: https://www.slav.uni-sofia.bg/naum/bgrech

Имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 кн. 1 - 2018 г.

 

кн. 1 – 2017 г.

кн. 2 – 2017 г.

кн. 3 – 2017 г.

 

Научни издания на Факултета по славянски филологии