Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“, която ще се проведе на 24 и 25 януари 2020 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. Конференцията се организира от Софийския университет и Института по етнография и фолклористика с Етнографски музей при БАН в рамките на проект „Местно производство, облекло и езиково богатство (принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“, финансиран от Фонд„Научни изследвания“, ДН 10/12.

Докладите от конференцията, предадени до 15 март 2020 г., ще бъдат публикувани в електронно издание след рецензиране. 

 

Молим Ви да заявите желание за участие до 15.12.2019 г., като изпратите заглавие на доклада си на някой от следните адреси:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

От организаторите

проф. Василка Алексова, председател

д-р Миглена Иванова

д-р Ива Станоева

докторант Явор Иванов

докторант Делян Русев