Факултетът по славянски филологии

към Софийския университет „Св. Климент Охридски“,

има удоволствието да Ви покани на

Международната научна конференция

 

БЪЛГАРИЯ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ – СЛОВЕНИЯ:

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ПРЕВОД В ПРИЕМАЩАТА КУЛТУРА И В ОБРАЗОВАНИЕТО

 

(София, 22–24 май 2020)

 

Промяна в условията за провеждане на конференцията "България - Северна Македония - Словения: литературният превод в приемащата култура и в образованието""

 

Координатори:

Людмил Димитров (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Намита Субиото (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Теми:

Превод на българска, македонска, словенска художествена литература;

Рецепция на българската, македонската, словенската художествена литература в приемащите култури;

Изучаване на българска, македонска, словенска литература в превод;

Дискурсите в българското, македонското, словенското изкуство и културният трансфер между тях.

 

Работни езици: български, македонски, словенски

 

Програмата предвижда:

22 май (петък). Откриване на конференция, работни заседания. Коктейл.

23 май (събота). Работни заседания. Закриване на конференцията.

24 май (неделя). Екскурзия за участниците по случай Празника на българската култура и славянската писменост. Възможности: София, Пловдив, Копривщица, Рилски манастир, Бачковски манастир, Розовата долина...

 

Потвърждения и заявки до 31 януари 2020 г.

 

 

 

Fakulteta za slovanske študije

Univerze Sv. Klimenta Ohridskega v Sofiji

vas vljudno vabi na

mednarodno znanstveno konferenco

 

BOLGARIJA – SEVERNA MAKEDONIJA – SLOVENIJA:

LITERARNI PREVOD V CILJNI KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU

 

(Sofija, 22.–24. 5. 2020)

 

 

Koordinatorja:

Ljudmil Dimitrov (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Namita Subiotto (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Teme:

Prevajanje bolgarskega, makedonskega, slovenskega leposlovja;

Recepcija bolgarskega, makedonskega, slovenskega leposlovja v ciljnih kulturah;

Poučevanje bolgarske, makedonske, slovenske književnosti kot književnosti v tujih jezikih;

Diskurzi v bolgarski, makedonski in slovenski umetnosti in kulturni transfer med njimi.

 

Delovni jeziki: bolgarščina, makedonščina, slovenščina

 

Okvirni program:

  1. 5. (petek). Odprtje konference, predstavitev referatov, koktejl.
  2. 5. (sobota). Predstavitev referatov, zaključek konference.
  3. 5. (nedelja). Ekskurzija za udeležence.

 

Prijavo (naslov prispevka in izvleček) pošljite koordinatorjema do 31.01.2020.

 

 

Факултетот по словенски филологии

при Софискиот универзитет „Св. Климент Охридски“

Ве поканува на

Меѓународната научна конференција

БУГАРИЈА – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – СЛОВЕНИЈА:

ЛИТЕРАТУРНИОТ ПРЕВОД ВО ЦЕЛНАТА КУЛТУРА И ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

(Софија, 22–24 мај 2020 г.)

 

 

Координатори:

Људмил Димитров (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Намита Субиото (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Теми:

Преведување на бугарска, македонска и словенечка белетристика;

Рецепција на бугарската, македонската и словенечката белетристика во целните култури;

Изучување на бугарската, македонската и словенечката литература како литератури на странски јазик;

Дискурсите во бугарската, македонската и словенечката уметност и културниот трансфер меѓу нив.

 

Работни јазици: бугарски, македонски, словенечки

 

Програмата предвидува:

22 мај (петок). Отворање на Конференција, работни сесии. Коктел.

23 мај (сабота). Работни сесии. Затворање на Конференцијата.

24 мај (недела). Екскурзија за учесниците.

 

Пријавите (наслов и апстракт) да се им испратат на координаторите до 31 јануари 2020 г.