ПРОГРАМА

на конференция на тема Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите

24–25 януари 2020 г.

Конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

 

Първо заседание (24 януари, петък)

Модератори: Мирена Славова, Мая Александрова, Ива Станоева

9.15  Откриване.

9.30–9.45 Маргарет Димитрова, Миглена Иванова: Проектът Местно производство, облекло и езиково богатство

9.45–10.00   Ива Станоева: Загадката на едно окръжно предписание  

10.00–10.15  Делян Русев: Проучването на традиционното облекло в Княжество България през 1888-1889 г.: Териториален обхват и административни подходи

10.15–10.30 Цветан Радулов: Институционални и личностни аспекти при съставяне на описанието за облеклото от 1888 г.

10.30–10.45 – Дискусия

10.45–11.00 – Кафе-пауза

 

11.00–11.15 Джени Иванова: Видинският сиджил“ от Стамболово време
(османски документи за облеклото на мюсюлманската общност във Видин и
Видинско)

11.15–11.30  Миглена Иванова: Сведения за цени на дрехи, материи и аксесоари в ръкописните описания на облекла от 18881889 г.

11.30–11.45 Дарина Младенова: Отражение на особености на българските диалекти в корпуса от документи за облеклото в България от 18881889 г. 

11.45–12.00 – Дискусия

 

12.00–12.15 Лилия Илиева: Коприната като артефакт и нейните названия

12.15–12.30  Мирена Славова: Езикови бележки върху носията на нестинарите

 

12.30–12.45 Симеон Стефанов: Лексика за назоваване на частите от облеклото на населението по българските земи от края на XIX в.

12.45–13.00 – Дискусия

13.00–14.00 – Пауза

 

Второ заседание (24 януари, петък)

Модератори: Борис Парашкевов, Лилия Илиева, Миглена Иванова

 

14.00–14.15 Мира Маркова: Анализ на традиционното българско облекло, представено на първата руска етнографска изложба от 1867 година

14.15–14.30 Бистра Писанчева: Дантелата в облеклото на българката. Процесите на промяна след Освобождението, отразени в периодичния печат в края на 19 и началото на 20 век

14.30–14.45 Галин Георгиев: Женският костюм от с. Екзарх Антимово, Карнобатско между локалната памет и националната идентичност

14.45–15.00 – Дискусия

 

15.00–15.15 Надежда Стоянова: Модата: културни рефлексии в българската периодика от 30-те години на ХХ век

15.15–15.30 Лиана Гълъбова: Образи на последните поколения българи  в автентични национални носии на чернобели фотографии от родови архиви като извор за визуално-антропологично проучване на облеклото 

15.30–15.45 Валери Кацунов: Фотографии в БИА на българско градско облекло от последните десетилетия на ХIХ век  

15.45–16.00 – Дискусия

16.00–16.15 – Пауза

 

16.15–16.30  Дарина Илиева: Традиционно българско облекло в дигитални колекции на НА БАН

16.30–16.45  Лъчезар Перчеклийски: Историята на една изгубена дреха. Библейска символика

16.45–17.00 Галя Господинова: Богослужебни одежди според оригинални ръкописи (служебници), съхранявани в НА БАН   

17.00–17.15 – Дискусия

 

17.30 – 17.45 Хетил Ро Хауге (Осло): От стария правопис къл електронното издание

17.45 –18.00 Андрей Бояджиев: Цвѣтникъ. Китка от текстове в алафранга форма на българската литература и народното творчество

18.00–18.30 – Дискусия. Дискутант Петя Осенова

 

Трето заседание (25 януари,  събота)

Модератори:  Джени Иванова, Дарина Младенова

 

9.30–9.45 Маргарет Димитрова: Ръкописните описания на облеклото от 1888/1889 г. свидетелство за правописното многообразие и грамотността на българските чиновници

9.45–10.00 Паулина Андонова: Градското облекло през XVII век според наследствените описи. Културни различия и влияния  

10.00–10.15 Анелия Милушева: Църковната иконопис като извор за проучване на традиционното българско облекло

10.15–10.30 – Дискусия

10.30–10.45 – Кафе-пауза

 

10.45–11.00  Борис Парашкевов:  Немски заемки, свързани с облеклото

11.00–11.15  Хетил Ро Хауге (Осло): Турцизмите в свода от документи с описание на облеклото от 1888/1889г, пазен в Научния архив на БАН 

11.15–11.30  Василка Алексова: Румънски названия за дрехи в документалния архив за облеклото в България от 18881889 г. 

11.30–11.45 – Дискусия

 

11.45–12.00  Николай Чернокожев: Облеклото начини на виждане

12.00–12.15 Надежда Александрова: Участието на Николай Павлович в албума Старите облекла в Османската империя от 1863 г.: въпрос с много неизвестни

12.15–12.30 Десислава Узунова.  За феса на един бунтовник (Фесът като език в повестта Чичовци на Иван Вазов)

12.30–12.45 – Дискусия

12.45–14.00 – Пауза

 

Четвърто заседание (25 януари, събота)

Модератори: Василка Алексова, Дарина Илиева

 

14.00–14.15  Кристиян Ковачев: Облеклото на Остоя Раякович: Няколко думи върху ктиторския портрет от охридския храм Св. Богородица Перивлепта

14.15–14.30 Мая Александрова: Бележки към записа от с. Владимирово, Варненска област

14.30–14.45 Дария Василева: Епистоларни извори за облеклото в българските земи в миналото

14.45–15.00 – Дискусия

15.00–15.15 – Пауза

 

15.15 –15.30  Методи Рождественский: Български и номадски влияния върху облеклото и екипировката на византийските армии по данни на имперските военно-теоретични съчинения

15.30–15.45 Силвия Аризанова: Особености на работата с извори за облеклото на средновековните българи 

15.45–16.00 Явор Иванов. Лексеми, назоваващи облекло и обувки, във втория превод на Диалозите на св. Григорий Велики на фона на старобългарските паметници

16.00–16.15 Анита Комитска: Традиционни женски забраждания на българката от края на XIX в. въз основа на данни от архива на проф. Ив. Шишманов

16.15–16.30 – Дискусия

16.30 – Закриване