АКАДЕМИЧНИЯТ КРЪГ ПО СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

https://calic.balkansbg.eu/

ПРЕДВИЖДА ДА ПРОВЕДЕ НА 22-23 АПРИЛ 2020 Г.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО СВЕТОВНА.

СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО БЪЛГАРСКА

 

            Темата е свързана с предстоящото издание Bulgarian Literature as World Literature от Михаела Харпър и Димитър Камбуров, което ще бъде обсъдено в отделен панел, за който всички са поканени.
            В другите панели ще бъдат посветени на проблеми, свързани по някакъв начин с връзките на българската литература с други литератури

            Примерни тематични полета:
- Що е „световна литература“ и какви са българските представи за нея. Динамиката на тези представи във времето. Алтернативни представи.
- Възприемане и отхвърляне на модели, познати от чуждите литератури и възприемани като „световни“.
- Читателите, критиците и литературните историци и техните национални пристрастия.
- Национална ли е литературата – в кои случаи и кога. Съпротивата срещу националния подход към културата.
- Ролята на преводите за разпространението на тенденции и явления, възприемани като „световни“.

 

Предвиждаме конференцията да се проведе на 22-23 април 2020 (сряда и четвъртък) в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски.

 

            След рецензиране материалите от конференцията ще бъдат публикувани онлайн в годишника на Академичния кръг.

            Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията: Николай Аретов, Теодора Цанкова, Румяна Станчева, Бойка Илиева, Витана Костадинова, Маламир Спасов на емейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


            Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 февруари 2020.