Кирило-Методиевски четения

 

На 12.10.2020 г. за тридесет и шеста поредна година в рамките на Климентовите дни ще се проведат традиционните „Кирило-Методиевски четения“ на Катедра "Кирилометодиевистика" към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тази година с Четенията ще бъде отбелязана 40-годишнината от създаването на Катедрата, както и 80-годишният юбилей на проф. Климентина Иванова.

 

Научното събитие е с начален час 10:00 ч. и ще се проведе онлайн, в Ζοom,

на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/84902683968

 

Програма