ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ СЕМИНАР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК ПРИ СУ

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК

 

ви канят на семинар за студенти, докторанти и постдокторанти

"БЛИЗОСТ И ДРУГОСТ В КУЛТУРАТА НА XVIII-XIX ВЕК"

 

 

На 15.10.2020 г. в  рамките на научния проект „Близко и далечно в културата на Дългия осемнадесети век“( 80-10-205/28.04.2020 г.) ще се проведе онлайн семинар, който да срещне поколенията в изучаването Просвещението и Българското възраждане, преосмисляйки ги не само по отношение на тяхното пренасяне всред българите по времето на османското владичество, но и като отношение на книжовниците към понятията за свое, родно, близко и неговите естествени опозиции чуждо и друго, далечно.

Произвеждането на понятия, обвързани със своето, техните индивидуални и колективни измерения, както и големите разкази за миналото, езика, територията и наследството на българите, ще бъдат обект на изучаване на нашия семинар.

 

Програма