БЪЛГАРИЯ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ – СЛОВЕНИЯ:

Литературният превод в приемащата култура и в образованието

БУГАРИJА – СЕВЕРНА МАКЕДОНИJА – СЛОВЕНИJА:

Литературниот превод во целната култура и во образованието

BOLGARIJA – SEVERNA MAKEDONIJA – SLOVENIJA:

Literarni prevod v ciljni kulturi in izobraževanju

 

ПРОГРАМА

 

на международната научна конференция,

София, 6–7 ноември 2020

 

Платформа ZOOM, BG Time + 2 hours in Greenwich Mean Time

https://us05web.zoom.us/j/3389992118?pwd=c1U0V1Qvb0pOaktGMzdZaUhySlJJQT09      

    Meeting ID: 338 999 2118

    Passcode: ZC2SFf

 

6 ноември, петък

 

10.00 ч. (9.00 SLO, МК time) Откриване на конференцията

Модератор Людмил Димитров

 

10.05 – 10.20 ч.

Приветствие към участниците на Декана на Факултета по славянски филологии при СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Бойко Пенчев

Приветствие на г-н Владимир Кръстевски, и. д. посланик на Република Северна Македония в Република България

Приветствие на Н. Пр. Анжей Франгеш, посланик на Република Словения в Република България

 

Първи панел. Литературният превод в приемащата култура / Литературниот превод во целната култура / Literarni prevod v ciljni kulturi

 

10.30–10.45

Генчо Банев (Атински университет). За Кониковското Евангелие като текстови корпус: Нови данни от евангелското чтение за Пасхалната вечерня или Второ Възкресение (Йоан 20: 19–25) в автографите на йеромонах Натанаил Зографски (1820–1906)

10.45–11.00

Весна Мојсова-Чепишевска, Соња Должан, Душко Крстевски (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“). За преведувањето како сукцесивно приспособување кон различните културни вредности

11.00–11.15

Andraž Stevanovski (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Prevodi Zdavljice Franceta Prešerna v srbščino, makedonščino in bolgarščino

11.15–11.30

Матея Пездирц Бартол (Философски факултет на Люблянския университет), Людмил Димитров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Преводната и театрална рецепция на Иван Цанкар в България. (Факти и перспективи)

11.30–11.45

Alojzija Zupan Sosič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Bagrjana: »Nad svet vrtinči sla me neugnana«

11.45–12.00

Антоанета Алипиева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“). Багряна и Словения – поглед на интерпретатора.

 

12.00–12.30

Дискусия

 

Обедно прекъсване

 

Първи панел, следобедно заседание

Модератор Намита Субиото

 

14.00–14.15 (13.00 SLO, МК time)

Blagovest Zlatanov (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Sprachliche Äquivalenzen des Hauptmotivs im Gedicht „Der neue Tag“ von Teodor Trajanov.

14.15–14.30

Maria-Eleni Kolokotroni, Eleni Giannakopoulou, Maragos Manolis (University of Athens). The reception of Bulgarian literature in Greece through the Anthology of Bulgarian Poetry (translated by K. Barboutis, published by Odos Panos, 2019)

14.30–14.45

Marko Stanojević, (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Obzorja filozofije v prozi Georgija Gospodinova

14.45–15.00

Ekaterini Maragoudaki, Alfia Khusainova, Panagiota Giovani – reads in Bulgarian (University of Athens). The novel Physics of sorrow from the perspective of the Greek reader

 

15.00–15.30

Дискусия

 

Продължение на заседанието

Модератор Андраж Стевановски

 

15.30–15.45 (14.30 SLO, МК time)

Любка Липчева-Пранджева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Между „уи“ и „но“. Лидия Димковска – прочити на/по български.

15.45–16.00

Lara Mihovilović (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Različni literarni svetovi najmlajše makedonske romaneskne produkcije

16.00–16.15

Biserka Bobnar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Primerjalna stanja medkulturnega posredovanja mladinske književnosti med Slovenijo in Severno Makedonijo.

 

16.15–16.45

Дискусия

 

16.45–17.00

Техническа информация

 

7 ноември, събота

 

Втори панел. Литературният превод в образованието / Литературниот превод во образованието / Literarni prevod v izobraževanju

Модератор Ивица Баковиќ

 

10.00–10.15 (9.00 SLO, МК time)

Йорданка Илиева-Цъган (Варшавски университет). Преводът като метод за преподаване на чужд език.

10.15–10.30

Namita Subiotto (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani). Književno prevajanje pri pouku makedonske književnosti kot književnosti v tujem jeziku

10.30–10.45

Даниела Асенова (Университет в Упсала). Литературна експедиция: шведските студенти като откриватели на българската литература.

 

10.45–11.15

Дискусия

 

Втори панел. Продължение на заседанието

Модератор Лара Миховилович

 

11.15–11.30

Ивица Баковиќ (Филозофски факултет, Универзитет во Загреб). Белешки за современиот бугарски, македонски и словенечки филм во настава

11.30–11.45

Milena Mileva Blažić (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani). Predstavitve bolgarske, makedonske in slovenske mladinske književnosti v mednarodnih monografijah

11.45–12.00

Милен Малаков (Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград). Изразяване на несвидетелско отношение към глаголното действие в българския и словенския език.

 

12.00–12.30

Дискусия

 

Обедно прекъсване

 

Трети панел. Преносът / интерпретацията на литературата от другите изкуства като превод; Преносот / интерпретациjата на литературата од други уметности како превод; Prenos / interpretacija literature iz drugih umetnosti kot prevod

Модератор: Милен Малаков

 

14.00–14.15 (13.00 SLO, МК time)

Ioannis-Stylianos Tzirvelakis, Dimitrios Reppas (University of Athens). Slavonic-Bulgarian History and its reflection in Greek historiography

14.15–14.30

Елизария Рускова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). „Нора Нора“ от Евалд Флисар и „Куклен дом“ от Хенрик Ибсен – от модерния мит до постмодерния стереотип.

14.30–14.45

Igor Ivašković (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani). Ideje povezovanja Jugoslavije in Bolgarije v obdobju 1944–1949 skozi objektiv slovenskega in jugoslovanskega zgodovinopisa.

14.45–15.00

Стилиян Петров (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, София). Очите, които слушат.

 

15.00–15.30

Дискусия

 

Трети панел. Продължение на заседанието

Модератор Ева Шпрагер

 

15.30–15.45

Лидија Капушевска-Дракулевска (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“). Придонесот на Струшките вечери на поезиjата во рецепциjата на словенечката и на бугарската поезиjа во Македониjа

15.45–16.00

Коста Сандев (независим изследовател). Деконструкция versus рецепция. Фрагментите за архитектурата от Фридрих Ницше и архитектурата в българските градове в „Пътешествие на Изток“ от Льо Корбюзие.

16.00–16.15

Елизабета Шелева (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“): Јулија Кристева: деконструкција на Странецот

 

16.15–16.45

Дискусия

 

16.45

Закриване на конференцията

Техническа информация, заключителни обръщения на участниците