Традиционната интердисциплинарна конференция за млади изследователи

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ви кани на Климентови четения за млади изследователи, организирани от катедрата.

 

Тази година Климентовите четения ще се състоят на 17.11.2021 г.  от 9:30 ч. на следния линк: https://meet.google.com/rfe-kewx-qde

Те ще са част от традиционните Климентови дни, с които Софийският университет отбелязва своя патронен празник.

 

Програма

Резюмета на докладите

 

 

Организационен екип:

Доц. д-р Диана Атанасова

Докторант Пламена Костова

Виолина Христова