Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

ПРОГРАМА

на научна конференция с международно участие

„Литературни форми на границата между документално и художествено“

 

 

Сряда, 17. ноември 2021

https://meet.google.com/phj-srkz-iuj

EET - Eastern European Time UTC+2 hours

10:30. Откриване на конференцията от доц. д-р Бойко Пенчев – Декан на Факултета по славянски филологии

 

Пленарно заседание: Щрихи към маргинални литературни форми

Модератор: Ноеми Стоичкова

10:45. Михаил Неделчев (Нов български университет) – Проблематичната граничност на текстовете от литературната култура на българската национална революция (От фейлетоните на Див Дядо до мемоарната проза на Яворов и Христо Силянов)

11:00. Ирен Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Устойчиви маркери за ценностната природа на пътеписа

11:15. Паулина Стойчева (СУ „Св. Климент Охридски“), Ралица Мухарска (СУ „Св. Климент Охридски“) – Фактът като фикция. Модели на популярната проза в „Родена сред разбойници“ на Катерина Цилка

11:30. Николай Аретов (Институт по литература – БАН) – Една незабелязана пародийна история („Антиистория славянобългарска“ (1991) на Георги Константинов)

11:45. Светла Черпокова (ПУ „Паисий Хилендарски“) – „Силуети на любими автори“. Очерците за писатели – между документалното и манипулативното

12:00. Румяна Евтимова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Аз – като съ-битие за себе си

12:15. – 12:30. Дискусия

12:30. – 13:30. Почивка

 

Второ заседание: Литература, медии и култура

Модератор: Мария Русева

13:30. Жана Попова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Саморефлексия и саморазкриване в мемоарите и автобиографиите на журналисти след 1990 г.

13:45. Ренета Божанкова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Блогът като потенциална литература

14:00. Юрий Проданов (ШУ „Епископ Константин Преславски“) – Литературата в дигиталния вестибюл – спи ѝ се...

14:15. Биляна Курташева (Нов български университет) – Възходът на романа анкета, или как устното свидетелство навлиза във фикцията (от Алексиевич и Боланьо до антутопичната фантастика)

14:30. Лора Хараламбиева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Хартиени и дигитални версии на наследството на италианските авторки от 18 и 19 век

14:45. – 15:00. Дискусия

15:00. – 15:15. Почивка

 

Трето заседание: Факт и фикция – жанрови комбинации

Модератор: Александра Антонова

15:15. Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“) – По жътва – вариации

15:30. Маргарита Станева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Идеологически диалог между белетристиката и мемоарите от Освобождението до Първата световна война

15:45. Михаела Илиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Съотношението фикция –действителност (документ) в художественото творчество на Георги Марков. Лавиране между позволеното и забраненото

16:00. Александра Антонова (Институт за литература – БАН) – Мемоаристи и критици

16:15. Александра Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Егон Бонди като художествен персонаж в един мемоар и в един литературен репортаж

16:30. – 16:45. Дискусия

 


Четвъртък, 18. ноември 2021

https://meet.google.com/phj-srkz-iuj

EET - Eastern European Time UTC+2 hours

Първо заседание: Писмата – литературни вграждания

Модератор: Людмила Малинова

10:00. Пламен Антов (Институт за литература – БАН) – Писмото и лириката между документа и фикцията

10:15. Биляна Борисова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Литературните потенциали на личното писмо: Пенчо Славейковите писма от Македония

10:30. Калина Лукова (Бургаски свободен университет) – Любовното писмо в текста Г. П. Стаматов – автентичност и фикционалност

10:45. Людмила Малинова (Институт за литература – БАН) – Багряна – от писмото до стиха

11:00. – 11:15. Дискусия

11:15. – 11:30. Почивка

 

Второ заседание: (Авто)биографиите – рефлексии и метафикции

Модератор: Полина Пенкова

11:30. Snizhana Zhygun (Borys Grinchenko Kyiv University) – I can (not) remember: two functions of female autobiographies in Ukrainian culture of the 20 century

11:45. Александър Николов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Рефлекси на автобиографичното в три текста на Партений Павлович

12:00. Ирена Димова-Генчева (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас) – Словашкият женски пробив в „задължително мъжкия“ канон

12:15. Росица Чернокожева (Институт за литература – БАН) – Автобиографичната „Някога“ на Дора Габе и синдрома Аmarcord

12:30. Мартин Колев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Матвей Вълев: неизтощимото очарование на биографията

12:45. Полина Пенкова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Автобиографичната метафикция в прозата на Радослав Парушев

13:00. – 13:15. Дискусия

13:15. – 14:00. Почивка

 

Трето заседание: Документалността – идеологии и фантазии

Модератор: Димитър Радев

14:00. Мая Ангелова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Легендализиране на мемоара в първите години на отечественофронтовската власт (Образите на "фашисткият затвор" и концлагера в книгите на Тодор Павлов, Емил Манов, Кръстьо Белев и Орлин Василев)

14:15. Калин Михайлов (СУ „Св. Климент Охридски“) – „Дневник без дати“ на Димитър Петканов – между дневниковото, фикционалното и автобиографичното писане

14:30. Димитър Радев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Лицата на фикцията, документа и съвестта в романа “Живот и съдба” на Василий Гросман

14:45. Франческа Земярска (СУ „Св. Климент Охридски“) – Фикционализираните мемоари на М. Юрсенар

15:00. Марианна Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Художествената фантазия и фантазията на лудостта – възможни диалози

15:15. – 15:30. Дискусия

15:30. – 15:45. Почивка

 

Четвърто заседание: Жанрове, идентичности, култури

Модератор: Венцеслав Шолце

15:45. Димитър Бурла (СУ „Св. Климент Охридски“) – Идеалът за модерна личност и образът на автора в българската литература от края на ХІХ век

16:00. Ивайло Димитров (ШУ) – Автомитологизацията в някои текстове на Иван Вазов

16:15. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“) – Разноезичие и територия. Лингвокултурални потенциали на „Македония и Българското възраждане“ на Симеон Радев

16:30. Петър Михайлов (Институт за литература – БАН) – Аерописът на Дора Габе, поместен във втора книжка на сборника СНОП от 1937 г.

16:45. Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски“) – По покрайнините на Европа, в периферията на жанра. Пътеписи за Скандинавия

17:00. – 17:15. Дискусия

17:15. Закриване на конференцията

 

Организатори:

Доц. д-р Ноеми Стоичкова, д-р Мария Русева