Катедрата по кирилометодиевистика организира своите ежегодни Кирило-Методиевски четения – на 16 и 17 май 2022 г. в 1. заседателна зала на Софийския университет.

 

Тази година те са посветени на 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов и на 140 години от рождението на проф. Стоян Романски.

Заповядайте!

 

Програма на четенията