Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

П О К А Н А

за участие в научна конференция

ГЛАСОВЕ НА ДРУГОСТТА“

 

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна
конференция на тема „Гласове на другостта“, която ще се проведе  на 2 и 3 ноември 2022 г. в Заседателна зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ или при променена ситуация ‒ онлайн.

 

Предлагаме примерни параметри на темата:

  • Тя продължава досегашните тенденции както на традиционните съвременни литературоведски изследвания, така и на постигнатото от проекта „Текстове от от маргиналията: памет и употреби“ в предходните му етапи за извеждане от забравата и периферията на гласове, които по различни причини са смълчани и(ли) заглушени.
  • Темата предполага също обръщане към канонични и(ли) познати автори, обгледани през оптики отвъд досегашните.
  • Другостта може да бъде мислена през идеологическото, социалното, етническото, сексуалното и половото различие.
  • Гласовете на другостта могат да проговорят и през апокрифното, авангардното, контра- и субкултурното като издателски практики, експериментални жестове и иновативни форми за диалог с публиката.
  • Полето на конференцията е отворено към теориите и практиките на литературата от новото хилядолетие: транс- и постхуманизъм, animal studies (изследвания на животните) и други.

Не се предвижда такса за участие.


Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с резюме до 10 реда) до 16 октомври 2022 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Молим участниците, които имат специални изисквания за деня за участие, да го уточнят с изпращането на заявката. По традиция се предвижда публикуване на докладите от конференцията в сборник. 


Конференцията е част от изпълнението на четвъртия етап на проекта „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (80-10-54 от 2022 г), финансиран от НИС на СУ.

 

Организатори:
доц. д-р Ноеми Стоичкова, д-р Яница Радева, докторант Мартин Колев