ПОКАНА

за участие в традиционната интердисциплинарна конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

 Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” кани студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени да вземат участие в ежегодните Климентови четения за млади изследователи, организирани от катедрата.

Докладите трябва да са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

Желаещите да участват в конференцията могат да изпращат заявки – тема и резюме (до 150 думи) на доклада, придружени с кратка биографична бележка за себе си – до 10.12.2022 г. на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Докладите не трябва да надхвърлят 6 стандартни машинописни страници, а времето за представянето им е 15 минути.

Тази година Климентовите четения ще се състоят на 15.12.2022 г.  в Заседателна зала 1 на Ректората. Те ще са част от традиционните Климентови дни, с които Софийският университет отбелязва своя патронен празник. В случай на усложняване на епидемичната обстановка Четенията ще се проведат в електронна среда.

 

 

Организационен екип:

Доц. д-р Диана Атанасова

Докторант Пламена Костова