ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ

ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

 

15 декември 2022 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

Заседателна зала 1, Ректорат

и на Google Meet:

https://meet.google.com/wof-qmzr-ymq

 

 

 

9:00 ОТКРИВАНЕ

9:15-10:15  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Кристиян Ковачев

Преслава Георгиева (СУ, ФСФ)  Славянските "преводи" или "редакции" на Житието на св. Григорий Акрагантски

Величка Илиева (СУ, ФСФ) Наименования за роднински връзки в българските епиграфски паметници от периода XII-XV в.

Борислав Петров (СУ, ФСФ)  Понятието „човек“ в старобългарски и среднобългарски преводи

от гръцки

Виолина Христова  (СУ, ФКНФ) „Мъчението на св. Вонифатий и Аглаида“ – особености на превод

ДИСКУСИЯ

ПОЧИВКА

 

10:30 – 11:45 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Виолина Христова 

Кристиян Ковачев (ИБЦТ, БАН) „Папата искаше да има жена...“: За някои прегрешения на римските първосвещеници, посочени от авторите на средновековните славянски полемични съчинения

Дона Атанасова (СУ, ФСФ)   Митарствата на блажена Теодора в три късни ръкописа (Зограф 201, Зограф 121 И НБКМ 738)

Симона Ангелова (СУ, ФСФ)  Теофан Рилски и образите на вещици и суеверия в ръкописите му

Николай Желев (ИЛ, БАН) Списание „Славянско братство“ – теми и идеи

ДИСКУСИЯ

ПОЧИВКА

 

12:00 – 13:15 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Преслава Георгиева

Елисавета Ненчева (ИЛ, БАН) НБКМ 721 - един дамаскин от началото на XVIII в.

Велизар Маринов (СУ, ИФ) „Български апокрифен летопис“ като предполагаем извор, използван от о. Паисий Хилендарски при създаване на „История славянобългарска“

Самуил Радилов (СУ, ФСФ) Претвореният библейски код в “NEON GENESIS EVANGELION.  екзистенциалният погром над евангелското вдъхновение

Марина Петрова (З. СУ „Марин Дринов“) Евтимий Търновски: фигурата на учителя през погледа на ученика и на антихриста (върху „Похвално слово за Евтимий“ от Григорий Цамблак и „Антихрист“ от Емилиян Станев

ДИСКУСИЯ

ПОЧИВКА

 

14:30 – 16:00 ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Елисавета Ненчева

Галина Терзиева (СУ, ФСФ) „Мъчение на св. Георги Нови Софийски“ от поп Пейо

Диана Мъркова (ПУ) Към въпроса за развоя на етимологичното сегашно страдателно причастие в историята на българския език

Пламена Костова (ИЛ, БАН) Цветовата символика в „Успението на св. Йоан Богослов“

Анета Йотова, Елисавета Александрова, Александър Йорданов (СУ, ФСФ)  Семантика и слово. За славянския превод на Поучения за иноческия живот от св. Василий Велики и някои негови лексикални особености в Зогр. 281

Александър Николов (ВТУ) Образът на книжовника в „Сказание за буквите“ на Константин Костенечки

ДИСКУСИЯ

ЗАКРИВАНЕ НА КЛИМЕНТОВИТЕ ЧЕТЕНИЯ