Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

П О К А Н А

за участие в научна конференция

„ПЕРИФЕРИЯТА: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“

 

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научната конференция, която е петият етап от научноизследователския проект „Маргиналията ‒ памет и употреби“, финансиран от НИС на СУ (дог. 80-10-86/ 2023 г.). Тя ще се проведе на 14 и 15 ноември 2023 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Тазгодишната конференция като „юбилейна“ има желание едновременно да синтезира част от полетата, обгледани до този момент от екипа и разширяващия се кръг от представители на филологическата колегия, участвали в предходните конференции, но и да надгради с един по-концептуализиращ поглед проблемите, свързани цялостно с надслова на Проекта. Предлагаме следните примерни работни параметри:

  • Причини, условия, избори за маргинализация
  • Власт ‒ адаптации ‒ алтернативи
  • Читателски вкусове: статуси, контексти, тенденции
  • Литературногеографските топоси столица‒провинция: глокални измерения на проблема
  • Тактики и механизми за (ре)конструиране на периферността
  • Трансформативни динамики между високо и ниско в отношенията център‒периферия
  • Потенциали на периферията за съвременните литературноисторически и теоретически изследвания

 

Не се предвижда такса за участие.

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с резюме до 10 реда) до 29 октомври 2023 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Молим колегите, които имат специални изисквания за деня за участие, да го уточнят с изпращането на заявката. По традиция се предвижда публикуване на докладите от конференцията в рецензиран сборник, който се регистрира в НАЦИД.

 

С уважение, доц. д-р Ноеми Стоичкова, докторант Виктория Викторова, докторант Мартин Колев