СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

Научна конференция

ЛИТЕРАТУРАТА И ПРЕХОДЪТ СЛЕД 1989 г.

1-2 февруари 2024 г.

ПРОГРАМА

 

 

1 февруари 2024 г., четвъртък

Конферентна зала

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Северно крило, II етаж

 

9:30 – 10:00 ч.

Откриване на конференцията

 

I СЕКЦИЯ

Модератор: доц. д-р Ани Бурова

 

10:00 – 10:20 ч.

проф. дфн Милена Кирова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Преходът – петнайсет години по-късно в българския роман

 

10:20 – 10:40 ч.

доц. д-р Ани Бурова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Преходът като роман за израстването

 

10:40 – 11:00 ч.

проф. дфн Инна Пелева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Носталгиите на Прехода – повествователни версии

 

11:00 – 11:20 ч.

Дискусия

 

11:20 – 11:40 ч.

Кафе пауза

 

II СЕКЦИЯ

Модератор: доц. д-р Михаил Груев

 

11:40 – 12:00 ч.

проф. д-р Мари Врина-Николов (INALCO, Париж)

От „Когато ми отнеха името“ до „Керван за гарвани“ и „Лавандуловото момче“: поетики на травмата и на паметта („Възродителният процес“ и „Голямата екскурзия“)

 

12:00 – 12:20 ч.

д-р Якуб Микулецки (Славянски институт – ЧАН, Прага)

„Кротките“ срещу „Поразените“. Народният съд и паметта на българския постсоциализъм

 

12:20 – 12:40 ч.

проф. д-р Ренета Божанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

(Не)преходни носталгии. Дигитални литературни следи

 

12:40 – 13:00 ч.

доц. д-р Михаил Груев (ДА „Архиви“; Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Архиви и преход

 

13:00 – 13:20 ч.

Дискусия

 

13:20 – 14:20 ч.

Обедна почивка

 

III СЕКЦИЯ

Модератор: доц. д-р Биляна Курташева

 

14:20 – 14:40 ч.

проф. Михаил Неделчев (Нов български университет)

Голямата промяна в литературата: деинституализация или плурализиране на полето?

 

14:40 – 15:00 ч.

доц. д-р Биляна Курташева (Нов български университет)

Някои знаменателни преводни появи в точката на 1989: Борхес, Барт, Кадаре и др.

 

15:00 – 15:20 ч.

д-р Митко Новков (Нов български университет)

Времеубежище на грознохубавите. От поетическата деконструкция към романовите постконструкции

 

15:20 – 15:40 ч.

проф. дфн Пламен Антов (Институт за литература – БАН)

Българският постмодернизъм като литературноисторически сюжет: генеалогии, развитие, поколения

 

15:40 – 16:00 ч.

доц. дфн Морис Фадел (Нов български университет)

Консервативната критика срещу постмодернизма през 90-те години на XX в.

 

16:00 – 16:20 ч.

Дискусия

 

16:20 – 16:40 ч.

Кафе пауза

 

IV СЕКЦИЯ

Модератор: проф. дфн Николай Папучиев

 

16:40 – 17:00 ч.

проф. дфн Антоанета Алипиева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Биография на обществото. Доколко политическото може да обясни личното

 

17:00 – 17:20 ч.

доц. д-р Гергина Кръстева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Биография на разпознаването. Поезията на Петър Манолов от края на 80-те и през 90-те години на XX в.

 

17:20 – 17:40 ч.

проф. дфн Николай Аретов (Институт за литература – БАН)

Подриването на литературните йерархии

 

17:40 – 18:00 ч.

проф. дфн Албена Вачева (Югозападен университет „Неофит Рилски“),

проф. дфн Николай Папучиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Де го тоя арменски поп“ – в-к „Стършел“ – смях по време на преход

 

18:00 – 18:20 ч.

Дискусия

 

18:30

Коктейл

2 февруари 2024 г., петък

Конферентна зала

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Северно крило, II етаж

 

V СЕКЦИЯ

Модератор: проф. д-р Тотка Монова

 

9:30 – 9:50 ч.

проф. д-р Тотка Монова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Факшън, таблоиден роман и паралитературни форми в пресечните полета на медия и литература

 

9:50 – 10:10 ч.

доц. д-р Жана Попова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Преходът“, разказан в автобиографичните книги на телевизионните журналисти – мемоари с особена памет

 

10:10 – 10:30 ч.

доц. д-р Орлин Спасов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Капитализъм и медиен боклук

 

10:30 – 10:50 ч.

д-р Ирина Тодорова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Презентиране на произведенията, отразяващи темата за Прехода, в предаването „Библиотеката“ по БНТ 1

 

10:50 – 11:10 ч.

Дена Попова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Очевидното и рефлексивното – среща между автор и читател в контекста на читателските рецепции и дигиталните трансформации

 

11:10 – 11:30 ч.

Дискусия

 

11:30 – 11:50 ч.

Кафе пауза

 

VI СЕКЦИЯ

Модератор: проф. д.н. Камелия Николова

 

11:50 – 12:10 ч.

проф. д.н. Виолета Дечева (Нов български университет)

Десетилетието на промените в театъра: начала и разриви

 

12:10 – 12:30 ч.

проф. д.н. Камелия Николова (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“; Институт за изследване на изкуствата – БАН)

Интерпретации на прехода след 1989 г. в драмата и представлението в България

 

12:30 – 12:50 ч.

доц. д-р Теодора Стоилова-Дончева (Институт за изследване на изкуствата – БАН)

Образи на прехода в българското посттоталитарно документално кино

 

12:50 – 13:10 ч.

Дискусия

 

13:10 – 14:10 ч.

Обедна почивка

 

VII СЕКЦИЯ

Модератор: проф. д-р Даниела Колева

 

14:10 – 14:30 ч.

проф. д-р Надежда Сталянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“),

доц. д-р Владислав Миланов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Лексика на прехода

 

14:30 – 14:50 ч.

проф. д-р Даниела Колева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Соцносталгията между пазара и културната критика

 

14:50 – 15:10 ч.

д-р Славея Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

1989 г.: преди и след през погледа на източноевропейския интелектуалец-политик

 

15:10 – 15:30 ч.

доц. д-р Людмила Миндова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН)

Преходът в прозата на Дубравка Угрешич, Светлана Алексиевич и Руксандра Чесеряну

 

15:30 – 15:50 ч.

Дискусия

 

15:50 – 16:10 ч.

Кафе пауза

 

VIII СЕКЦИЯ

Модератор: доц. д-р Борис Минков

 

16:10 – 16:30 ч.

доц. д-р Борис Минков (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“)

Акустичните картини в романите „Битак“ и „Бардак“ на Руси Чанев и Младен Младенов – образи на Прехода

 

16:30 – 16:50 ч.

д-р Илвие Конедарева (Нов български университет)

Поетика на тялото в българския роман от 90-те години на XX в.

 

16:50 – 17:10 ч.

д-р Магдалена Питлак (Ягелонски университет, Краков)

Памет или постпамет? Преходът в „Направени от вина“ на Йоанна Елми

 

17:10 – 17:30 ч.

д-р Кристиян Янев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Преход и периферия в „Ломски разкази“ на Емил Андреев и „Пернишки разкази“ на Здравка Евтимова

 

17:30 – 18:00 ч.

Заключителна дискусия

 

Закриване на конференцията

 

Организационен екип:

доц. д-р Ани Бурова

проф. дфн Николай Папучиев

д-р Славея Димитрова

д-р Кристиян Янев

 

 

                                                                                         

Конференцията се провежда в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“ с договор № КП-06-Н40/7 от 10.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката.