Уважаеми колеги,
 
С удоволствие Ви каним да участвате в Международна конференция по българистика, в изпълнение на проект ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина", която ще се състои на 4-5 октомври 2024 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
 
Заявки за участие в конференцията се изпращат чрез приложения формуляр на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Краен срок за заявяване на участие в конференцията: 1 септември 2024 г.
Одобрените участници ще получат потвърждение до: 5 септември 2024 г.
 
Дискусионни панели:
 
Език и превод
Език и медии
Славянска кодикология и палеография
Динамика на идентичности, култури и граници
Историята в светлината на нови извори
Българската литература - традиции и съвременност 
 
Научен комитет: проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова, проф. д.ф.н Амелия Личева, проф. д-р Мира Маркова, проф. д-р Светозара Халачева, доц. д-р Ангел Николов, доц. д-р Владислав Миланов
Организационен комитет: Добромир Добрев, Елица Ненова, Андони Андреев

 

Формуляр