СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА „КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА“

 

ПОКАНА

 

 

 

Уважаеми колеги,

Катедра „Кирилометодиевистика“ при Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира своите ежегодни „Кирило-Методиевски четения“ на 20 май 2024 г. Тези четения са юбилейни, четиридесети подред, и са посветени на юбилея на проф. Красимир Станчев и на 160-годишнината от рождението на Ватрослав Облак.

Бихме желали да Ви поканим да вземете участие в нашия научен форум.

Заявки за доклади и съобщения се приемат на електронния адрес на катедрата: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 12.05.2024 г. След тази дата ще получите допълнителни указания за Вашето участие.

Четенията ще се проведат присъствено в Новата конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

 

проф. д-р Андрей Бояджиев (от името на организаторите)