Катедрата по кирилометодиевистика в

СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на своите четиридесети

 

ИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

2024

посветени на юбилея на проф. Красимир Станчев

и на 160-годишнината от рождението на проф. Ватрослав Облак

 

 

21 май 2024 г.

9:00–13:00 Нова конферентна зала, Ректорат

13:30–19:00 Втора заседателна зала, Ректорат

 

ПРОГРАМА

 

21.05.2024, вторник, Нова конферентна зала

 

09:00–9:15 ОТКРИВАНЕ

09:15–9:30 Няколко думи за проф. Красимир Станчев и за проф. Ватрослав Облак

 

09:30–10:30 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Андрей Бояджиев

Христо Трендафилов (ШУ). 200 години Преславска литературна цивилизация. Калайдович и неговите предшественици

Трендафил Кръстанов (ЦИАИ, София). Срещи в Рим (868 г.) на Константин-Философ и Методий с българските дипломати Петър и Йоан

Деница Петрова (Институт за исторически изследвания, БАН). Сведения за създаването на славянската азбука в черновата на Руския хронограф, РГБ ф. 113 № 583

Иван К. Добрев. Създаване, утвърждаване и разпространение сред българите и русите на старобългарския език, писменост, книжнина и православна култура

 

10:30–11:00 ДИСКУСИЯ. ПОЧИВКА

 

11:00–12:00 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Диана Атанасова

Анна-Мария Тотоманова (СУ). Издаването на средновековното книжовно наследство и историческият речник на българския език (старобългарското прилагателно оплосмъ)

Зарко Ждраков (НХА) и Анета Тихова (ШУ). За названията на червения цвят в старо-българския език

Веселин Панайотов (ШУ). Българската химнология 2004–2024 г.

Мая Иванова (КМНЦ, БАН). Отново за проф. Боян Пенев и старата българска литература

 

12:00–13:30 ДИСКУСИЯ. ПОЧИВКА

 

21.05.2024, вторник, Втора заседателна зала

13:30–14:30 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Анета Димитрова

Искра Христова-Шомова (СУ). Охридската библия. Състав и текст

Татяна Славова (СУ). За антиграфа на Песнивеца на цар Иван Александър

Нина Гагова (ИЛ, БАН). Съкратената история на Йоан Зонара в славянски превод: версията на Константин Костенечки в Зограф 105

Татяна Илиева (КМНЦ, БАН). Към въпроса за предполагаемото авторство на Литургийното тълкувание в Mss РГАДА 88 и Богишич 52

 

14:30–15:00 ДИСКУСИЯ. ПОЧИВКА

 

15:00–15:30 ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Искра Христова-Шомова

Анета Димитрова (СУ). Глоси на Владислав Граматик в атонския превод на Златоустовите „Андрианти“

Виолина Христова (СУ). Вариативност при превода на синтактичните конструкции Genitivus absolutus в старогръцки език, Ablativus absolutus в латински език и Dativus absolutus в старобългарски език в „Житието на св. Бонифаций и Аглаида“

 

15:30–15:45 ДИСКУСИЯ. ПОЧИВКА

 

15:45–16:30 ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Десислава Узунова

Методий Рождественский (ИЕФЕМ, БАН). Една рядка оброчна пластика през призмата на старобългарския нумерологичен код

Константин Рангочев (ИМИ, БАН). Локални аспекти на българската фолклорна религиозност

Росен Малчев (ААЕФ „Онгъл“). (Пре)открит извор за миналото на Самоков. Дипломна работа на Вера Христова Сайменова от 1932 г., Централна университетска библиотека, Ркс 235

 

16:30–16:45 ДИСКУСИЯ. ПОЧИВКА

 

16:45–17:30 ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Камелия Христова

Маргарет Димитрова (СУ) и Аделина Ангушева-Тиханова (Университет на Манчестър). Борбата против вещиците чрез дидактично слово и молитва през късното средновековие

Десислава Узунова (СУ). Поглед към отворената традиция на предаване на текста през едно слово на Йосиф Брадати

Дарина Стоянова (Одески университет „И. И. Мечников“). Словото на Теодор Студит за Петдесетница в ръкописната традиция на школата на Йосиф Брадати

 

17:30–17:45 ДИСКУСИЯ. ПОЧИВКА

 

17:45–19:00 СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Маргарет Димитрова

Ян Страдомски (Ягелонски университет) и Татяна Брага (ИБЕ, БАН). По следите на Берлинския дамаскин

Татяна Брага (ИБЕ, БАН) и Андрей Бояджиев (СУ). Нови данни за преписите на Видение Павлово (18–19 в.)

Камелия Христова (СУ). Неофит Рилски и неговото описание на Рилския манастир. Нови данни.

Ива Трифонова (КМНЦ, БАН). Още веднъж за Неофитовата граматика (Ст. 35.1а) от фонда на Пловдивската народна библиотека

Мария Тотоманова-Панева (ЦСВП „Проф Ив. Дуйчев“, СУ). Познавали ли са старобългарските книжовници Вергилий?

 

19:00 ДИСКУСИЯ. ЗАКРИВАНЕ НА ЧЕТЕНИЯТА

 

Връзка:

https://meet.jit.si/moderated/941a627b1c5c26d9ec3456d0e355e0ebca6d17edb717072f145853c5786e0ad5__

 

Програмата в pdf формат