ПОКАНА

 

Фондация „Проф. д-р Максим Младенов“ – Общество за изследване на българската народна реч

и

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

научна конференция на тема:

ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

В памет на проф. дин Боряна Велчева по случай 90 години от рождението ѝ

 

 

Уважаеми колеги,

Каним Ви да участвате в предстоящия научен форум, който ще се проведе на 6, 7 и 8 октомври 2022 г. в Софийския университет (София, бул. „Цар Освободител“ 15).  Научните изложения  могат да бъдат ориентирани към следните тематични области:

 

  • История на българския език
  • Съвременен български език
  • Българска диалектология
  • Съпоставително и балканско езикознание
  • Антропологична лингвистика и ономастика

 

Очакваме Вашите заявки (заглавие, резюме и ключови думи) до 15.09.2022 г. на  адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в издания на Факултета по славянски филологии.

 

От Организационния комитет