На 16.05.2019 г. в сградата на Френския институт в София се проведе награждаване на отличилите се студенти от специалност Балканистика (ФСФ, СУ "Св. Климент Охридски") в Двадесетия студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза 2019 г., провеждан от Катедра "Новогръцка филология" (ФКНФ).

 

На церемонията в присъствието на организаторите своята награда получиха Кристина Калчева (5 курс, трето място за превод на проза в направление "Бакалаври") и Магдалена Димитрова (4 курс, второ място за превод на поезия в направление "Бакалаври"). Преводите вече са публикувани в сборник от ИК "Колибри".

 

Специалност Балканистика