Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2023-2024

 

 

Българска филология

Хон. ас. Силвия Ганчева, Руски език  –  първа среща 10.10. /вторник/, 9.30 ч. в 148 ауд.

Ас. Васил Гешев, Полски език – 14.00 ч., 6.10.2023 г., 158 каб.

Гл. ас. д-р Мая Радичева, Чешки език –  10.00 ч., 9.10.2023 г., 158 каб.

Хон. ас. Надя Радованова, Сръбски и хърватски език – 12.00 ч.,  6.10.2023 г., 158 каб.

 

Гл.ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение (12.10.2023 г. /четвъртък/, 11:00 ч. в 119 каб.)

Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Библейски сюжети в литературата и киното - първа сбирка на 11 октомври от 18 ч. пред 150 ауд.

Проф. дфн Вася Велинова, Българската средновековна ръкописна книга – текст и контекст първа среща в сряда, 11.10.2023 , каб. 144, 12.00 ч.

Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Логиката в лингвистиката - първа среща във вторник (10.10) от 16 ч. в 140 каб.

Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов, Език и право - първа среща, 20.10. (петък), 11 ч., Зала 1 на Народното събрание

Проф. д-р Надежда Михайлова-Сталянова, Комуникация и манипулация - първа среща във вторник (17.10) от 18 ч. в 137 каб.

Доц. д-р Камелия Спасова, доц. д-р Мария Калинова, Театър и философия

Първата среща за СИД "Театър и философия" ще се проведе на 09.10.2023 г. /понеделник/ от 17:00 ч. в сградата на Народния театър, Камерна зала. Влизането ще става през централния вход на сградата.

Гл.ас. д-р Мария Маринова-Панова, Теренно изследване в антропологията и фолклора - първа среща на 11.10. (сряда) от 18 ч. на следния линк: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1279244

Гл.ас. д-р Катрин Костова, Презентационни умения и академично писане (организационна среща – 05.10.2023 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в 118 каб.)

 

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм (БФ и СФ) - първа среща на 10.10.2023 /вторник/ в 16.30 ч. в ауд. 247А

Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност (БФ) - първа среща на 10.10.2023 /вторник/ в 15.00 ч. в ауд. 247А

Доц. д-р Деспина Василева, Особености на четенето в дигиталната епоха. Когнитивни и метакогнитивни умения за четене (СФ) - 06.10.2023, 11 ч., ауд. 247А

 

Руска филология

Проф. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч:  семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от 4-ти курс на преводаческия профил) - четвъртък, 10.30 ч. в 135 ауд.

Проф. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода - сряда, 11.30 ч., 124 ауд.

Гл.ас. д-р Владимир Манчев, Превод на научен текст (задължителен за студентите от 3-ти курс на преводаческия профил) - понеделник, 12.15 ч., 125 ауд.

Доц. д-р Красимира Петрова, Руската морфология в теорията „Смисъл – Текст“ (за студентите от РФ – 4-ти курс) - понеделник, 14.30 ч., 135 ауд.

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

Гл.ас. д-р Аглая Маврова, Интеркултурни аспекти в обучението по руски език (Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда)

 

Молим студентите, които са записали избираеми дисциплини, които няма да стартират, да се насочат с подаване на молба в Отдел „Студенти“ към някои от стартиращите дисциплини в срок до 5.10.2023 г.

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г. – редовно обучение