Резултати от проведения във ФСФ конкурс за участници в Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ за 2022 г.

 

Модул „Млади учени“

 

Кандидат

Тема на проектното предложение

Финална оценка

1

вх. № 07

Хоризонти на майчинството в най-новата българска белетристика, писана от жени (1990 - 2020)

 

46,5

2

вх. № 11

Куиър тенденции в избрани романи от славянските литератури през новото хилядолетие

41,5

3

вх. № 03

Хърватската литературна критика през 70-те и 80-те г. на ХХ век.

39,5

 

Модул „Постдокторанти“

 

Кандидат

Тема на проектното предложение

Финална оценка

1

вх. № 09

Разпространение на творчеството на двама украински книжовници (Йоаникий Гаятовски и молитвите към Богородица на Димитрий Ростовски)

57,5

 

2

вх. № 04

Съветският съюз: между идеологическия и критичния поглед

56,5

3

вх. № 05

Българският език: аспекти на общуване по време на криза

55

4

вх. № 06

Рецепцията на поемата “Дон Жуан” на Байрон в учебниците по литература

52,5

5

вх. № 08

Норма и нормалност в няколко белетристични текста от Борис Христов, Бохумил Храбал и Егон Бонди

52,5

 

Договорите с класираните кандидати трябва да бъдат сключени в срок до 8 октомври 2022 г.

 

Заелите 4-о и 5-о място участници в модула „Постдокторанти“ са допълнително класирани поради наличието на неизразходвани средства в модула „Млади учени“. В договорите на допълнително класираните участници ще има редукция на възнагражденията, допълнителните разходи и изискваните резултати.